✅ Право на майно яке істотно збільшилось за час шлюбу

Право на майно яке істотно збільшилось за час шлюбу

Право на майно, яке істотно збільшилось за час шлюбу

Право на майно, яке істотно збільшилось за час шлюбу

Скрябін Олексій Миколайович
адвокат по сімейним справам
Нашим сімейним адвокатам дуже часто задають такі питання: Яке майно не ділиться при розлученні? Які саме затрати вважаються такими, що можуть вплинути на перерозподіл майнових прав?

На нашому сайті advokat-skriabin.com Ви можете ознайомитись з темою: “Право на майно яке істотно збільшилось за час шлюбу” та у разі виникнення запитань звернутись за юридичною консультацією до наших сімейних юристів та адвокатів, які нададуть Вам юридичні послуги по сімейним справам.

Виникнення права на майно подружжя

Виникнення права на майно подружжя

Стаття 62. Виникнення права спільної сумісної власності подружжя на майно, що належало дружині, чоловікові:

 1. Якщо майно дружини, чоловіка за час шлюбу істотно збільшилося у своїй вартості внаслідок спільних трудових чи грошових затрат або затрат другого з подружжя, воно у разі спору може бути визнане за рішенням суду об’єктом права спільної сумісної власності подружжя.
 2. Якщо один із подружжя своєю працею і (або) коштами брав участь в утриманні майна, належного другому з подружжя, в управлінні цим майном чи догляді за ним, то дохід (приплід, дивіденди), одержаний від цього майна, у разі спору за рішенням суду може бути визнаний об’єктом права спільної сумісної власності подружжя.

Право спільної сумісної власності подружжя

Право спільної сумісної власності подружжя

Відзначаючи наявність у шлюбно-сімейному законодавстві гарантій недопустимості безумовної автоматичної трансформації правового режиму роздільного майна у спільне майно, законодавець все-таки допускає можливість визнання роздільного майна одного з подружжя їх спільною власністю.

Відповідно до ст. 25 КпШС України якщо майно, яке було власністю одного з подружжя, за час шлюбу істотно збільшилося у своїй цінності внаслідок трудових або грошових затрат другого з подружжя або їх обох, воно може бути визнане спільною сумісною власністю подружжя.

Аналіз наведеної норми дає підстави вважати, що такі правові наслідки можуть наставати лише у разі істотного збільшення роздільного майна у своїй цінності коштом трудових чи грошових затрат того з подружжя, хто є його власником.

Тобто сам по собі факт проведення чоловіком поточного чи навіть капітального ремонту дошлюбного жилого будинку дружини ще не може бути достатньою підставою для визнання цього будинку спільною власністю, адже всі дорослі члени сім’ї мають піклуватися про підтримання жилого будинку, в якому вони проживають на правах членів сім’ї, у належному стані.

Така позиція була сформульована судовою практикою ще задовго до прийняття у 1968 р. основ шлюбно-сімейного законодавства.

Тому цілком логічно, що розробники нового сімейного законодавства зберегли існуюче правове регулювання таких відносин, дещо вдосконаливши його. Водночас редакція ч. 1 статті 62 не позбавлена вразливих положень.

По-різному буде тлумачитись поняття істотності збільшення у своїй цінності роздільного майна, адже такий термін не містить у собі достатніх оціночних критеріїв для об’єктивного визначення вартості переробленого об’єкта.

Крім всього, ні в КпШС України, ні в СК нічого не говориться про розмір трудових або грошових затрат одного з подружжя у збільшення цінності роздільного майна другого з подружжя.

Поділ майна спільної сумісної власності

Поділ майна спільної сумісної власності

Тим часом, не завжди розмір вкладень у перетворення роздільного майна призводить до адекватного підвищення його кінцевої цінності.

Тобто незначні грошові або трудові вкладення можуть призвести до значного підвищення цінності роздільного майна та навпаки.

Однак навряд чи було б справедливо визнавати роздільний об’єкт одного з подружжя спільною власністю за незначних грошових чи трудових вкладень другого з подружжя.

На жаль, і в судовій практиці ще не сформульовано достатніх рекомендацій для ефективного розгляду таких спорів між подружжям.

Так, Пленум Верховного Суду України в своїй постанові від 4 жовтня 1991 р. «Про практику застосування судами законодавства, що регулює право власності громадян на жилий будинок» (п. 5) лише звернув увагу судів на те, що будинок, який належав одному з подружжя, може бути визнаний згідно зі ст. 25 КпШС спільним майном подружжя, якщо в період шлюбу істотно збільшилась його цінність внаслідок трудових або грошових затрат другого з подружжя або їх обох.

Власне, Пленум обмежився фактично повторенням законодавчого положення.

Тому не дивно, що при розгляді конкретних справ суди позбавлені орієнтирів для правильного вирішення спорів між подружжям.

Розгляд справи поділ майна подружжя

Розгляд справи поділ майна подружжя

Так, у квітні 1988 р. Ш. А. звернулась з позовом до Ш. Т. про поділ майна подружжя, в якому просила виділити в натурі 1/2 частину будинку і стягнути компенсацію за 1/2 частину автомобіля, придбані в період перебування їх у шлюбі з 1961 по 1968 рр.

Рішенням Бершадського районного суду позов задоволено частково і на користь позивачки стягнуто грошову компенсацію за належну їй частину будинку.

У касаційному порядку справа не розглядалася.

Заступником Голови Верховного Суду України було подано протест.

Президія Вінницького обласного суду протест задовольнила та у своїй постанові, зокрема, відзначила, що з рішенням суду не можна погодитись, оскільки воно прийняте на недостатньо перевірених обставинах справи.

Як вбачається з матеріалів справи, згідно з договором дарування будинок вартістю на той час (1959 р.) 1070 крб. був подарований відповідачу.

Вартість будинку на час розгляду справи становила 5049625 крб., у зв’язку з його поліпшенням подружжям.

Виходячи з наведеного, суд на підставі ст. 25 КпШС України визнав будинок спільним майном подружжя, але при визначенні їх часток у спільній власності не врахував, що на суму вартості будинку до його поліпшення мала бути збільшена частка того з подружжя, якому він належить (Практика судів України в цивільних справах. :995.№З.С. 107-108).

Таким чином, з постанови президії Вінницького обласного суду (на відміну від рішення Бершадського райсуду) вбачається наявність у судових інстанцій спроби виявити кількісний обсяг підвищення вартості будівлі після поліпшень у грошовому виразі.

Щоправда, це було зроблено не з метою встановлення розміру підвищення цінності роздільного майна як достатньої підстави для визнання його спільною власністю, а лише для збільшення частки того з подружжя, якому належав будинок на суму його вартості до поліпшень.

Водночас у Бершадського райсуду, на наш погляд, було достатньо підстав для визнання спільним майном подружжя жилого будинку, адже його вартість внаслідок таких вкладень збільшилася істотно.

Однак у даній справі взагалі не досліджувалося питання про розмір вкладень одного з подружжя у роздільне майно другого з них, що могло б слугувати достатньою підставою для розповсюдження на нього режиму спільності.

Врахування трудових та грошових вкладень подружжя у спільне майно

Врахування трудових та грошових вкладень подружжя у спільне майно

При розгляді таких справ варто враховувати не лише нову збільшену вартість роздільного майна одного з подружжя, а й розмір трудових та грошових вкладень другого з них, який не є його власником, а також вартість роздільного майна до проведення його поліпшення.

У будь-якому разі ці вкладення мають бути також значними, наприклад, не менше 50 відсотків поліпшеного майна.

Думається, що за меншого розміру вкладень у поліпшення роздільного майна не буде достатніх юридичних підстав для оголошення його спільною власністю подружжя.

У такому разі другий з подружжя вправі лише вимагати від власника грошової компенсації своїх вкладень.

Водночас необхідно зазначити, що сучасна судова практика щодо застосування ч. 1  статті 62 ще не сформулювала узагальнених правових позицій за окремими винятками.

Так, у постанові судової палати у цивільних справах Верховного Суду України у справі № 6-1447цс17 від 08.11.2017 р. зазначається: «Для застосування передбачених статтею 62 СК правил збільшення вартості майна повинне відбуватись внаслідок спільних затрат подружжя, незалежно від інших чинників (зокрема, тенденцій загального подорожчання конкретного майна), при цьому суттєвою ознакою повинне бути істотне збільшення вартості майна як об’єкта, його якісних характеристик.

Збільшення вартості майна та істотність такого збільшення підлягає з’ясуванню шляхом порівняння на час вирішення спору вартості об’єкта до та після поліпшення; при цьому сам по собі розмір грошових затрат подружжя чи одного з них, а також визначену на час розгляду справи вартість ремонтних робіт не можна вважати тим єдиним чинником, що безумовно свідчить про істотність збільшення вартості майна як об’єкта».

Таким чином, тут пропонується враховувати як вартість самого майна, що піддається поліпшенню, так і вартість вкладених грошових або інших затрат, які мають свідчити про істотність поліпшень.

На відміну від ч. 1 коментованої статті, яка встановлює підстави для визнання роздільного майна одного з подружжя спільним майном, в ч. 2 цієї статті встановлюється лише підстава визнання спільним сумісним майном доходу (приплоду, дивідендів), одержаних від роздільного майна одного з подружжя.

Це можливо, якщо судом буде встановлено, що другий з них брав участь в утриманні такого майна, в управлінні чи догляді за ним.

Сімейний адвокат у справах щодо права на майно, яке істотно збільшилось за час шлюбу

Сімейний адвокат у справах щодо права на майно, яке істотно збільшилось за час шлюбу

Для ефективного вирішення справи щодо права на майно яке істотно збільшилось за час шлюбу слід звернутися до професійних сімейних адвокатів.

Адвокат по майновим справам:

 • надасть юридичну консультацію по сімейним справам;
 • допоможе визначити оптимальний варіант рішення сімейної справи;
 • підготує всі необхідні документи;
 • супроводить протягом усього судового процесу.

Наші сімейні адвокати зроблять все необхідне для швидкого і якісного завершення юридичної справи!

Скрябін Олексій Миколайович
адвокат по сімейним справам
Звернення до нас – це спосіб заощадити час і гроші у вирішенні питання щодо права на майно яке істотно збільшилось за час шлюбу.

Якщо Ви не знаєте, як правильно вчинити, щоб вирішити справу на Вашу користь – напишіть або зателефонуйте нашим юристам по сімейним справам!

Перший крок на шляху до успіху у вирішенні справи щодо права на майно яке істотно збільшилось за час шлюбу – звернення до хороших сімейних адвокатів!

Якщо стаття “Право на майно яке істотно збільшилось за час шлюбу” була корисною для Вас – ставте лайк. Ми будемо надавати Вам найбільш актуальну і корисну інформацію у сфері сімейного права, а також про нові зміни в законодавстві України щодо права на майно яке істотно збільшилось за час шлюбу.

Найчастіші питання адвокату

Найчастіші питання адвокату

Яким чином майно, яке належало одному з подружжя, може перейти у спільну сумісну власність?
Чи може вважатися спільним майном дохід, отриманний від майна одного з подружжя?

Корисні матеріали сайту advokat-skriabin.com:

 1. Порядок користування майном подружжя
 2. Розпорядження майном подружжя
 3. Здійснення подружжям права спільної сумісної власності
 4. Об’єкти права спільної сумісної власності
 5. Спільна сумісна власність подружжя
 6. Особиста приватна власність подружжя
 7. Поділ майна в цивільному шлюбі
 8. Накладення стягнення на майно подружжя
Оцініть статтю
( 1 оцінка, середнє 5 з 5 )
Поділитися з друзями
SKRIABIN