Позовна заява про розірвання шлюбу та стягнення аліментів

Позовна заява про розірвання шлюбу та стягнення аліментів

До уваги користувачів сайту сімейного адвоката Скрябіна Олексія Миколайовича advokat-skriabin.com: представлені зразки документів є шаблонними зразками, а тому відповідальність за правильність складення Позовної заяви про розірвання шлюбу та стягнення аліментів за результатами використання шаблонного зразка Позовної заяви про розірвання шлюбу та стягнення аліментів покладається на користувачів сайту.

До Кремінського районного суду Луганської області

ПОЗИВАЧ: _________ПІБ__________, ______________ р.н.
місце проживання або перебування _______________________
__________РНОКПП або дані паспорту___________________
моб. тел.: ____________________, e-mail __________________

ВІДПОВІДАЧ: _________ПІБ__________, ______________ р.н.
місце проживання або перебування _______________________
РНОКПП або дані паспорту (якщо такі відомості відомі)
моб. тел.: ____________________, e-mail __________________

Позовна заява про розірвання шлюбу та стягнення аліментів на утримання дитини

«___» __________ року ______(орган який зареєстрував шлюбу)_________ укладено шлюб між мною, до шлюбу _прізвище до шлюбу та ініціали_, та ____ПІБ відповідача. Мені присвоєно прізвище _______________ (актовий запис №____).
Від шлюбу маємо дитину _ім’я дитини_, ___________ року народження, яка проживає зі мною та перебуває на моєму утриманні.
Подружнє життя не склалося через ________причина _______.
З «___» ___________ року ми не проживаємо разом. Наша сім’я перестала існувати, тому шлюб між нами необхідно розірвати. На примирення не згодна.
Чоловік на розірвання шлюбу (не) згоден.
Після розірвання шлюбу дитина буде проживати зі мною. Спору про поділ спільного майна не маю.
Відповідно до ст. 180 Сімейного кодексу України (надалі – СК України), батьки зобов’язані утримувати дитину до досягнення нею повноліття, а відповідач з _________ року (зазначаємо час, з якого відповідач припинив утримувати дитину) не бере участі у вихованні та утриманні нашої спільної дитини.
Відповідно до ст. 150 СК України, батьки зобов’язані виховувати дитину в дусі поваги до прав та свобод інших людей, любові до своєї сім’ї та родини, свого народу, своєї Батьківщини. Батьки зобов’язані піклуватися про здоров’я дитини, її фізичний, духовний та моральний розвиток. Батьки зобов’язані забезпечити здобуття дитиною повної загальної середньої освіти, готувати її до самостійного життя. Батьки зобов’язані поважати дитину. Передача дитини на виховання іншим особам не звільняє батьків від обов’язку батьківського піклування щодо неї.
Таким чином, дитині повинен бути забезпечений належний рівень життя, необхідний для фізичного, розумового, духовного, морального і соціального розвитку дитини. Такий належний рівень у будь-якому разі не повинен бути меншим, ніж прожитковий мінімум.
Такий рівень я одна не зможу забезпечити, тому батько, який є здоровим та працездатним, зможе сплачувати аліменти на рівні 1/4 частини з усіх видів заробітку (доходу) (якщо позивач має намір стягувати аліменти в твердій грошовій формі, то зазначається конкретна сума коштів: наприклад – 1500 грн.), оскільки працює в _____________ (наприклад – ТОВ «Сервіс») на посаді ____________ (наприклад – бухгалтера) та має постійний дохід у розмірі ____________ грн. (наприклад – 5 500 грн)

Обов’язково зазначаємо в позові місце роботи, посаду і розмір заробітної плати відповідача. Бажано до позову додати довідку про доходи відповідача. Якщо є складнощі в отриманні такої довідки, то необхідно просити суд про її витребування з місця роботи відповідача.
Якщо відповідач не має доходів і не працює, то зазначаємо про це та вказуємо розмір аліментів, котрі ви маєте намір стягнути (наприклад – 1500 грн.)

Відповідно до ст. 141 СК України мати, батько мають рівні права та обов’язки щодо дитини, незалежно від того, чи перебували вони у шлюбі між собою.
Розірвання шлюбу між батьками, проживання їх окремо від дитини не впливає на обсяг їхніх прав і не звільняє від обов’язків щодо дитини.
Відповідно до ч. 2 ст. 182 СК України розмір аліментів має бути необхідним та достатнім для забезпечення гармонійного розвитку дитини.
Таким чином, при сплаті відповідачем аліментів у зазначеному вище розмірі забезпечується наша рівність при несенні обов’язку утримання дитини.
Крім цього, відповідно до вимог Сімейного кодексу України (ст. 182-184), вирішуючи питання щодо розміру аліментів, суд повинен ураховувати: стан здоров’я, матеріальне становище дитини і платника аліментів; наявність в останнього інших неповнолітніх дітей, непрацездатних чоловіка, дружини, батьків, повнолітніх дочки, сина; наявність рухомого та нерухомого майна, грошових коштів; доведені стягувачем аліментів витрати платника аліментів, у тому числі на придбання нерухомого або рухомого майна, сума яких перевищує десятикратний розмір прожиткового мінімуму для працездатної особи, якщо платником аліментів не доведено джерело походження коштів; інші обставини, що мають істотне значення.
Так, відповідач інших осіб на утриманні не має, він працездатний, отримує дохід, має нерухоме майно, транспортний засіб, його стан здоров’я дозволяє працювати, а тому вважаю він може сплачувати такий розмір аліментів.

Якщо зазначаються будь-яка з вищеперерахованих обставин, то необхідно додати до позову докази, які їх підтверджують (документи, довідки, витяги з реєстру нерухомого майна, реєстраційне свідоцтво на авто і т.д.)

Відповідно до п.6 ч.3 ст.175 ЦПК України повідомляю, що заходи досудового врегулювання спору не проводилися.
Відповідно до п.7.ч.3 ст.175 ЦПК України повідомляю, що вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви не здійснювалось.
Відповідно до п.8 ч.3 ст.175 ЦПК України зазначаю перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви___________________________________________________,
-зазначаю докази, які не можуть бути подані разом з позовною заявою (за наявності)_______.
Відповідно до п.8 ч.3 ст.175 ЦПК України повідомляю, що у позивача (або іншої особи) перебувають оригінали письмових або електронних доказів , копії яких додано до заяви.
Згідно із п.9 ч.3 ст.175 ЦПК України повідомляю, що понесені мною витрати становлять ________________(витрати за надання правової допомоги), що підтверджується квитанцією. (В разі відсутності витрат зазначаємо про їх відсутність). Очікую понести такі витрати __________________________.
У відповідності із п.10 ч.3 ст.175 ЦПК України підтверджую, що мною не подано іншого позову (позовів) до цього ж відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав.
Від сплати судового збору за подання позову про стягнення аліментів я звільнена на підставі п.3 ч.1 ст.5 Закону України «Про судовий збір».

На підставі вище викладеного, керуючись ст. 104, ст. 105, ст. 109-112, 150, 180 – 184 Сімейного Кодексу України, ст. 3, 174, 175, 184 Цивільного процесуального кодексу України, –

ПРОШУ:

1. Шлюб між мною _____ПІБ позивача та його дата народження та ____ПІБ відповідача та його дата народження, зареєстрований «___» __________ року ______(орган який зареєстрував шлюбу)_________, розірвати.
2. Після розірвання шлюбу між мною _____ПІБ___ та __ПІБ відповідача_, моє прізвище змінити на дівоче ____________ або (Після розірвання шлюбу між мною _____ПІБ___ та __ПІБ відповідача залишити мені прізвище ___________ )
3. Якщо стягуються аліменти в частині від заробітної плати
Стягнути з _______________ (ПІБ відповідача), _________ року народження, на користь __________ (ПІБ позивача), ________ року народження, аліменти на утримання неповнолітнього сина (доньки) ___________ (ПІБ дитини ), _______ року народження, в розмірі 1/2 частини з усіх видів заробітку (доходу), але не менше 50 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку, щомісячно, починаючи стягнення з ______ року (зазначаємо дату подання позову) і до повноліття дитини.
Якщо стягуються аліменти в твердій сумі
Стягнути з _______________ (ПІБ відповідача), _________ року народження, на користь __________ (ПІБ позивача), ________ року народження, аліменти на утримання неповнолітнього сина (доньки) ___________ (ПІБ дитини), _______ року народження, в розмірі 1500 гривень, щомісячно, починаючи стягнення з ______ року (зазначаємо дату подання позову) і до повноліття дитини.
4. Судові витрати по справі покласти на Відповідача та стягнути з нього на мою користь сплачений мною судовий збір.

ДОДАТКИ:
– документ, що підтверджує сплату судового збору;
– копія паспорту позивача;
– копія реєстраційного номера облікової картки платника податків;
– копія свідоцтва про одруження;
– копія свідоцтва про народження дитини;
– копія ідентифікаційного номера заявника, боржника;
– копія позовної заяви та додатків для відповідача.

01.07.20__                                                               (підпис)

Тільки від професійного підходу до справи залежить позитивне її вирішення. Тому, для підготовки документів on-line за нормами Сімейного кодексу України, Цивільного кодексу України звертайтеся до сімейного адвоката, який якісно забезпечить підготовку Позовної заяви про розірвання шлюбу та стягнення аліментів.

Оцініть статтю
( Поки що оцінок немає )
Поділитися з друзями
SKRIABIN