Позовна заява про позбавлення батьківських прав

Позовна заява про позбавлення батьківських прав

До уваги користувачів сайту сімейного адвоката Скрябіна Олексія Миколайовича advokat-skriabin.com: представлені зразки документів є шаблонними зразками, а тому відповідальність за правильність складення позовної заяви про позбавлення батьківських прав за результатами використання шаблонного зразка позовної заяви про позбавлення батьківських прав покладається на користувачів сайту.

 

Кременчуцького районного суду
Полтавської області
39600, м. Кременчук, вул. Цюрупи, 31
Позивач : П.І.П.________________________
дата народження _______________
зареєстрована:
_____________________________
фактично проживає :
_____________________________
номер телефону (за наявності)
_____________________________
Відповідач : П.І.П._________________________
дата народження _______________
зареєстрований:
_____________________________
фактично проживає :
_____________________________
номер телефону (за наявності)
_____________________________
Третя особа: Орган опіки та піклування в особі
______________________________,
який знаходиться за адресою:_____
______________________________

Позовна заява про позбавлення батьківських прав

 

“___” «___» _____ року був зареєстрований мій шлюб з відповідачем по справі ______П.І.П.
“___” «___» _____ року у нас народилася донька П.І.П., про що в книзі реєстрації актів про народження зроблено запис №_________ та видано свідоцтво серія ______ №_________.
“___” «___» _____року між мною та відповідачем був розірваний шлюб, що підтверджується повторним свідоцтвом про розірвання шлюбу від “___” «___» _____ року серія____№____.
З моменту розлучення і по цей час її батько П.І.П., бачив доньку лише одного разу.
Крім стягнених аліментів, які відповідач платив невчасно і не в повному обсязі (підтверджується довідками: _______районного відділу державної виконавчої служби: №______ від______року., №________ від ______ року) ніякої іншої матеріальної допомоги на утримання дитини П.І.П. відповідача не надавав і не надає по цей час, не піклується про її фізичний і духовний розвиток, не спілкується з дитиною взагалі, тобто не дбає про її нормальне самоусвідомлення, не сприяє засвоєнню загальновизнаних норм моралі, не надає доступу до культурних та інших духовних цінностей, оскільки це встановлено ч.1 ст. 12 Закону України «Про охорону дитинства». Донька від П.І.П. відповідача не отримує від батька жодного подарунку на день народження, жодної іграшки. Все наведене буде підтверджене у судовому засіданні показаннями свідків.
Відповідач про справі ухиляється від виконання своїх батьківських обов’язків по вихованню дитини, навіть не цікавився життям, не відвідував і не відвідує її вдома, в дитячому дошкільному закладі, у гімназії №____, що підтверджується відповідними письмовими доказами та поясненнями свідків.
Згідно з п. 7 Постанови Пленуму Верховного Суду України №3 від 30.03.2007 року «Про застосування судами законодавства при розгляді справ про усиновлення і про позбавлення та поновлення батьківських прав» факт ухилення від виховання може бути підтверджено наведеними доказами.
Все вищезазначене свідчить виключно про одне: відповідач П.І.П. самоусунувся від виконання батьківських обов’язків.

На підставі викладеного та керуючись ч.1 ст. 12 Закону України «Про охорону дитинства», ст.ст. 164-166 Сімейного кодексу України, ст.ст. 3, 88, 118, 122 ЦПК України, –

ПРОШУ:

1. Постановити рішення про позбавлення П.І.П. відповідач батьківських прав відносно доньки – П.І.П., яка народилася “___”«___» _____ року.
2. Зобов’язати орган опіки та піклування, в особі ________________________ надати висновок щодо доцільності позбавлення батьківських прав відповідача П.І.П..

Додатки:
1) квитанція про сплату судового збору;
2) свідоцтво про народження дитини;
3) свідоцтво про розірвання шлюбу;
4) довідка про склад сім’ї;
5) довідка державної виконавчої служби __________районного управління юстиції від «__» «__» _____ р.;
6) довідка державної виконавчої служби __________районного управління юстиції від. «__» «__» _____ р.;
7) виконавчий лист від «__» «__» _____ р.;
8) акт обстеження від 23.жовтня 2008 р.;
9) довідка гімназії №___;

10) характеристика з гімназії №______;
11) пояснення свідків на 5 арк.
12) позовної заяви у 2-х екземплярах.

01.07.20__                                                    (підпис)

Тільки від професійного підходу до справи залежить позитивне її вирішення. Тому, для підготовки документів on-line за нормами Сімейного кодексу України, Цивільного кодексу України звертайтеся до сімейного адвоката, який якісно забезпечить підготовку позовної заяви про позбавлення батьківських прав.

Оцініть статтю
( Поки що оцінок немає )
Поділитися з друзями
SKRIABIN