Позовна заява про поділ майна подружжя

Позовна заява про поділ майна подружжя

До уваги користувачів сайту сімейного адвоката Скрябіна Олексія Миколайовича advokat-skriabin.com: представлені зразки документів є шаблонними зразками, а тому відповідальність за правильність складення Позовної заяви про поділ майна подружжя за результатами використання шаблонного зразка Позовної заяви про поділ майна подружжя покладається на користувачів сайту.

До __________(назва суду)
адреса: _________

Позивач: _______ (ПІБ позивача)
адреса: ____________
номер засобу зв’язку (телефон): _____

Відповідач: ________(ПІБ відповідача)
адреса: _____________
номер засобу зв’язку (телефон): _____

Ціна позову:
Судовий збір:

 

Позовна заява про поділ майна подружжя

“__” ______ ___ року між мною та Відповідачем було зареєстровано шлюб, про що в Книзі реєстрації актів цивільного стану було зроблено запис № ___ та видано свідоцтво про шлюб № _____ відділом реєстрації актів цивільного стану _______________(вказати назву органу) (якщо позовна заява подається під час перебування у шлюбі копія свідоцтва про шлюб додається).
Відповідно до рішення ……………………………. суду ………. від «….» ………… 20…. року шлюб між Позивачем та Відповідачем було розірвано. На підставі судового рішення ………………… (вказати назву органу) було видане Свідоцтво про розірвання шлюбу № …. від «…»…………… ….р. (копія свідоцтва додається). Якщо позовна заява подається під час перебування у шлюбі, цей абзац в позовній заяві слід пропустити.
Під час розгляду справи про розірвання шлюбу жодних питань щодо поділу майна, набутого нами з Відповідачкою спільно протягом перебування у шлюбі, не вирішувалося. Жодних договорів про поділ майна, що належить нам на праві спільної сумісної власності між нами не укладалося.
Зважаючи на те, що між Позивачем та Відповідачем не досягнуто згоди щодо поділу майна, яке є об’єктом права спільної сумісної власності подружжя, Позивач вирішив звернутися до суду щодо вирішення зазначеного спору.
Згідно ст. 60 СК України майно, набуте подружжям за час шлюбу, належить дружині та чоловікові на праві спільної сумісної власності незалежно від того, що один з них не мав з поважної причини (навчання, ведення домашнього господарства, догляд за дітьми, хвороба тощо) самостійного заробітку (доходу).
Відповідно до ст. 70 СК України у разі поділу майна, що є об’єктом права спільної сумісної власності подружжя, частки майна дружини та чоловіка є рівними, якщо інше не визначено домовленістю між ними або шлюбним договором.
Згідно ст. 70 СК України майно, що є об’єктом права спільної сумісної власності подружжя, ділиться між ними в натурі. Якщо дружина та чоловік не домовилися про порядок поділу майна, спір може бути вирішений судом. При цьому суд бере до уваги інтереси дружини, чоловіка, дітей та інші обставини, що мають істотне значення. Присудження одному з подружжя грошової компенсації замість його частки у праві спільної сумісної власності на майно, допускається лише за його згодою. Присудження одному з подружжя грошової компенсації можливе за умови попереднього внесення другим із подружжя відповідної грошової суми на депозитний рахунок суду.
Згідно ст.57 СК України особистою приватною власністю дружини, чоловіка є:
1. майно, набуте нею, ним до шлюбу;
2. майно, набуте нею, ним за час шлюбу, але на підставі договору дарування або в порядку спадкування;
3. майно, набуте нею, ним за час шлюбу, але за кошти, які належали їй, йому особисто.
Протягом шлюбу Позивачем та Відповідачем за спільні кошти подружжя було придбане таке майно на загальну суму ………………… грн.. … коп.., в тому числі:
……………………… вартістю ……………………… грн.
………………………. вартістю ……………………. грн.
Автомобіль ………………. ….. року випуску, державний номер ………………… Відповідно до висновку про оцінку ………………….. вартість автомобіля становить ……………………………. грн. …… коп.
На підставі договору купівлі продажу від «…»…….. 20…р. нами була придбана квартира (будинок, земельна ділянка), яка знаходиться за адресою ……………………………….. Відповідно до висновку про оцінку ………………….. вартість квартири (будинку, земельної ділянки) становить …………………………….
Для придбання ………………………….. Позивач уклав кредитний договір №……………… від «….»…………….. 20… року з ……… на суму ………………. (…………………….) гривень. На момент подання Позовної заяви кредитний договір зберігає свою чинність для Позивача. Розмір кредитних зобов’язань Позивача складається з тіла кредиту, за рахунок якого було придбане майно, а також з відсотків та вартості обслуговування кредитного договору. Розмір заборгованості складає: ………………………………………. гривень.
Частиною 4 статті 65 Сімейного кодексу України визначено, що «Договір, укладений одним із подружжя в інтересах сім’ї, створює обов’язки для другого з подружжя, якщо майно, одержане за договором, використане в інтересах сім’ї». Відповідно, Відповідач має нести рівні з Позивачем зобов’язання за вказаними договорами кредиту, або ж компенсувати половину вартості кредиту, отриманого Позивачем та використаного виключно в інтересах сім’ї. Відтак, у сплаті коштів за кредитними договорами в розмірі ………………………………. має взяти участь Відповідач.
Зважаючи на викладене вище та керуючись ст.ст. 57, 60, 69-72 Сімейного кодексу України та ст. ст. 4, 19, 23, 28, 175, 184 ЦПК України, –
ПРОШУ:
1. Здійснити поділ спільного майна подружжя.
2. Виділити у власність …………………………………………. (ПІБ Позивача) наступне майно …………………………………………………………………………
3. Виділити у власність ………………………………………….. (ПІБ Відповідача) наступне майно …………………………………………………..
4. Розділити в рівних частках зобов`язання за кредитним договором № ….. від «…»…….. ……р. між ……………………………. та ………………………
5. Судові витрати, пов’язані з розглядом справи, покласти на Відповідача.
Додатки:
1. Копія свідоцтва про розірвання шлюбу /Копія свідоцтва про шлюб (якщо поділ майна здійснюється подружжям, що не розірвало шлюб).
2. Копія позовної заяви та доданих до неї документів для Відповідача.
3. Квитанція про сплату судового збору.
4. Копії чеків, квитанцій, договорів, інших документів, що підтверджують факт придбання та вартість майна, що підлягає поділу між подружжям.
5. Копії свідоцтв про народження дітей.

30.06.20__                                             (підпис)

Тільки від професійного підходу до справи залежить позитивне її вирішення. Тому, для підготовки документів on-line за нормами Сімейного кодексу України, Цивільного кодексу України звертайтеся до сімейного адвоката, який якісно забезпечить підготовку Позовної заяви про поділ майна подружжя.

Оцініть статтю
( Поки що оцінок немає )
Поділитися з друзями
SKRIABIN