✅ Заява про усиновлення дитини

zayava-usynovlennya-dytyny-advokat

Заява про усиновлення дитини

Заява про усиновлення дитини

Скрябін Олексій Миколайович
адвокат по сімейним справам
Нашим сімейним адвокатам дуже часто задають такі питання: Як скласти заяву про усиновлення дитини? Чи може бути подана заява до суду про усиновлення через представника? В який термін може бути відкликана заява про усиновлення?

На нашому сайті advokat-skriabin.com Ви можете ознайомитись з темою: “Заява про усиновлення дитини” та у разі виникнення запитань звернутись за юридичною консультацією до наших сімейних юристів та адвокатів, які нададуть Вам юридичні послуги по сімейним справам.

Особа, яка бажає усиновити дитину, подає до суду заяву про усиновлення. Подання такої заяви через представника не допускається.

Заява про усиновлення може бути відкликана до набрання чинності рішенням суду про усиновлення.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 293 ЦПК справи про усиновлення розглядаються судами загальної юрисдикції за правилами окремого провадження.

Для прийняття рішення про усиновлення кандидати в усиновлювачі звертаються із заявою про усиновлення дитини до суду за місцем проживання (перебування) дитини.

Що містить заява про усиновлення

Заява про усиновлення дитини, яка подається в письмовій формі, повинна містити:

 • найменування суду, до якого подається заява;
 • ім’я, місце проживання заявника, а також прізвище, ім’я, по батькові, вік усиновлюваної дитини, її місце проживання;
 • відомості про стан здоров’я дитини.

Заява про усиновлення дитини може також містити клопотання про зміну прізвища, імені, по батькові, дати, місця народження дитини, про запис заявника матір’ю або батьком дитинн (ч. 1 ст. 311 ЦПК).

Зміна прізвища дитини після усиновлення

Згідно з ч. 4 ст. 295 ЦК прізвище, власне ім’я та по батькові фізичної особи можуть бути змінені у разі її усиновлення. Питання зміни прізвища, імені та по батькові особи, яка усиновлена, регламентується ст. 231 СК. Додатково СК наділяє усиновлювача правом бути записаним матір’ю, батьком дитини (ст. 229) та правом на зміну відомостей про місце народження та дату народження дитини (ст. 230).

Клопотання кандидата в усиновлювачі про зміну прізвища, імені, по батькові, дати, місяця народження дитини, про запис заявника матір’ю або батьком дитини носить не обов’язковий, а факультативний характер, оскільки залежить від бажання усиновлювачів.

Список документів, що додаються до заяви про усиновлення

До заяви про усиновлення дитини за наявності мають бути додані такі документи:

 1. Копія свідоцтва про шлюб, а також письмова згода на це другого з подружжя, засвідчена нотаріально, при усиновленні дитини одним із подружжя.
 2. Медичний висновок про стан здоров’я заявника.
 3. Довідка з місця роботи із зазначенням заробітної плати або копія декларації про доходи.
 4. Документ, що підтверджує право власності або користування жилим приміщенням.
 5. Інші документи, визначені законом. Наприклад, у разі усиновлення дитини подружньою парою, яка має дітей, до заяви про усиновлення можна подати свідоцтва про народження дітей.

До заяви про усиновлення дитини особами без громадянства, що постійно проживають за межами України, або іноземцями, крім вищезазначених документів, додаються:

 • дозвіл Мінсоцполітики України;
 • висновок компетентного органу відповідної держави про умови їх життя і можливість бути усиновлювачами;
 • дозвіл компетентного органу відповідної держави на в’їзд усиновленої дитини та її постійне проживання на території цієї держави;
 • зобов’язання усиновлювача, оформлене в нотаріальному порядку, про надання представникам дипломатичної установи України за кордоном інформації про усиновлену дитину та можливості спілкування з дитиною.

До заяви громадян України про усиновлення дитини, яка є громадянином іншої держави, крім документів, зазначених у ч. 2 цієї статті, додаються згода законного представника дитини та згода компетентного органу держави, громадянином якої є дитина.

Документи усиновлювачів, які є громадянами інших держав, мають бути у встановленому законодавством порядку легалізовані, якщо інше не встановлено міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України. Такі документи повинні бути перекладені українською мовою, а переклад має бути засвідчений нотаріально.

Що вказується у заяві про усиновлення

Відповідно до ч. 6 ст. 311 ЦПК заява про усиновлення повнолітньої особи повинна містити:

 • найменування суду, до якого подається заява;
 • ім’я, місце проживання заявника, а також прізвище, ім’я, по батькові, вік усиновлюваної дитини, її місце проживання;
 • відомості про стан здоров’я дитини;
 • дані про відсутність матері, батька або позбавлення піклування.

До заяви мають бути додані документи, зазначені у п. 1 ч. 2 ст. 311 ЦПК, а також згода особи на усиновлення.

Судовий збір при поданні заяви про усиновлення

У силу дії ч. 4 ст. 177 ЦПК до заяви додаються документи, що підтверджують сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі. Відповідно до ч. 2 ст. 4 Закону України «Про судовий збір» (Про судовий збір: Закон України від 08.07.2011 р. № 3674-VI. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3674-17) ставка судового збору із заяв у справах окремого провадження становить 0,2 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Правила подачі заяви

Заява про усиновлення подається до суду першої інстанції особисто кандидатами в усиновлювачі, де вона реєструється та не пізніше наступного дня передається судці, визначеного Єдиною судовою інформаційно-телекомунікаційною системою (ч. З ст. 14 ЦПК).

Суддя при прийнятті заяви про усиновлення повинен перевірити відповідність форми та змісту заяви вимогам, закріпленим у ст. 311 ЦПК, та вимогам, що містяться в главі 18 СК (наприклад, чи зазначені в заяві основні відомості про усиновлювачів, про особу, яку бажають усиновити, про біологічних батьків дитини (ст. 217 СК), наявність у дитини рідних братів і сестер (ст. 210 СК), мотиви, на підставі яких особа бажає усиновити дитину (ч. 2 ст. 210 СК) та інше). Суддя, встановивши, що заяву подано без додержання зазначених вимог, протягом п’яти днів з дня надходження до суду заяви постановляє ухвалу про залишення заяви без руху (ст. 185 ЦПК).

За відсутності підстав для залишення заяви без руху, повернення заяви (ст. 185 ЦПК) чи відмови у відкритті провадження (ст. 186 ЦПК) суд відкриває провадження у справі протягом п’яти днів з дня надходження заяви, про що постановляє ухвалу {ч. 1 ст. 187 ЦПК).

Підготовка справи до розгляду

Наступним етапом провадження у справі про усиновлення є підготовка справи до розгляду.

Суддя під час підготовки справи про усиновлення дитини до розгляду вирішує питання про участь у ній як заінтересованих осіб відповідного органу опіки та піклування, а у справах, провадження в яких відкрито за заявами іноземних громадян, уповноваженого органу виконавчої влади (Мінсоцполітики України) (ст. 312 ЦПК).

Документи, що додаються до висновку органу опіки та піклування

На цій стадії процесу орган опіки та піклування повинен подати суду висновок про доцільність усиновлення та відповідність його інтересам дитини. До висновку органу опіки та піклування мають бути додані:

 • акт обстеження умов життя заявника, складений за місцем його проживання;
 • свідоцтво про народження дитини;
 • медичний висновок про стан здоров’я дитини, про її фізичний і розумовий розвиток;
 • у випадках, встановлених законом, згода батьків, опікуна, піклувальника дитини, закладу охорони здоров’я або навчального закладу, а також самої дитини на усиновлення.

Суд у разі необхідності може вимагати подання інших документів. Зокрема, до суду орган опіки та піклування може додатково подати:

 • відомості про наявність в усиновлюваної дитини рідних братів та сестер (ст. 210 СК);
 • згоду батьків на усиновлення дитини після досягнення дитиною двомісячного віку (ч. Зі ст. 217 СК);
 • згоду дитини, яка досягла семи років, для запису усиновлювача матір’ю, батьком дитини (ч. 2 ст. 229 СК);
 • згоду дитини на зміну її імені (ч. 1 ст. 231 СК) та інші документи.

Право на відкликання заяви

Кандидат в усиновлювачі має право до набрання чинності рішенням суду про усиновлення відкликати заяву про усиновлення, що відповідає принципу диспозитивності в цивільному судочинстві.

Якщо після ухвалення рішення про усиновлення, але до набрання ним законної сили батьки дитини відкликали свою згоду на її усиновлення, суд скасовує своє рішення і поновлює розгляд справи (ч. 5 ст. 314 ЦПК).

У разі відкликання заяви про усиновлення після ухвалення рішення про усиновлення, але до набрання ним законної сили, суд скасовує своє рішення і залишає заяву без розгляду (ч. 6 ст. 314 ЦПК).

Заява про усиновлення не може бути відкликана після набрання законної сили рішенням суду про усиновлення.

Сімейний адвокат у справах щодо заяви про усиновлення дитини

Для ефективного вирішення справи щодо заяви про усиновлення дитини слід звернутися до професійних сімейних адвокатів.

Адвокат по сімейним справам:

 • надасть юридичну консультацію по сімейним справам;
 • допоможе визначити оптимальний варіант рішення сімейної справи;
 • підготує всі необхідні документи;
 • супроводить протягом усього судового процесу.

Наші сімейні адвокати зроблять все необхідне для швидкого і якісного завершення юридичної справи!

Скрябін Олексій Миколайович
адвокат по сімейним справам
Звернення до нас – це спосіб заощадити час і гроші у вирішенні питання щодо заяви про усиновлення дитини.

Якщо Ви не знаєте, як правильно вчинити, щоб вирішити справу на Вашу користь – напишіть або зателефонуйте нашим юристам по сімейним справам!

Перший крок на шляху до успіху у вирішенні справи щодо заяви про усиновлення дитини – звернення до хороших сімейних адвокатів!

Якщо стаття “Заява про усиновлення дитини” була корисною для Вас – ставте лайк. Ми будемо надавати Вам найбільш актуальну і корисну інформацію у сфері сімейного права, а також про нові зміни в законодавстві України щодо заяви про усиновлення дитини.

Корисні матеріали сайту advokat-skriabin.com:

 1. Звільнення від сплати заборгованості за аліментами
 2. Відповідальність за несплату аліментів
 3. Стягнення аліментів за минулий період та заборгованості за аліментами
 4. З якого моменту присуджуються аліменти на дитину
 5. Розлучення, якщо чоловік або дружина за кордоном
 6. Реєстрація рішення суду при розлученні в РАГСі
 7. Визнання шлюбу недійсним
 8. Перекладач при розлученні
Оцініть статтю
( 1 оцінка, середнє 5 з 5 )
Поділитися з друзями
SKRIABIN