✅ Закон про розлучення в Україні

zakon-rozluchennya-advokat

Закони України при розірванні шлюбу

Закон про розлучення в Україні

Скрябін Олексій Миколайович
адвокат по сімейним справам
Нашим сімейним адвокатам дуже часто задають такі питання: Як скласти заяву про розірвання шлюбу в окремому провадженні? Як отримати рішення суду про розірвання шлюбу? Які причини розлучення?

На нашому сайті advokat-skriabin.com Ви можете ознайомитись з темою: “Закон про розлучення в Україні” та у разі виникнення запитань звернутись за юридичною консультацією до наших сімейних юристів та адвокатів, які нададуть Вам юридичні послуги по сімейним справам.

Законодавство України при розлученні

Робота адвоката з розлучень є комплексною і включає в себе послуги за кількома напрямками:

 • грамотний аналіз ситуації сімейної ситуації;
 • підготовка обов’язкових документів для судового процесу, документів на розлучення;
 • адвокатська допомога щодо захисту інтересів клієнта в суді;
 • надання необхідної інформації юридичного характеру для досягнення позитивного результату у справі про розлучення;
 • зменшення тривалості розірвання шлюбу коштом багаторічного досвіду і знання малодоступною інформації.

Надання таких послуг змушує сімейного адвоката з розлучень добре знати законодавство України, представлене в:

 • Конституції України;
 • Сімейному кодексі України;
 • Цивільно-процесуальному кодексі України;
 • Правилах державної реєстрації актів цивільного стану;
 • Законі України «Про судовий збір»;
 • Законі України «Про міжнародне приватне право»;
 • Порядку підготовки нотаріально оформлених документів для їх консульської легалізації.

Конституція України

Конституція – Основний Закон України, який є ядром національної системи права. Конституція – юридична база для розвитку всього українського законодавства, правозастосовчої діяльності, правосвідомості і правової культури.

Конституція України складається з 14 розділів:

Розділ I Загальні положення

Розділ II Права, свободи та обов’язки людини і громадянина

Розділ III Вибори. референдум

Розділ IV Верховна рада України

РОЗДІЛ V Президент України

РОЗДІЛ VI Кабінет міністрів України. Інші органи виконавчої влади

РОЗДІЛ VIII Правосуддя

РОЗДІЛ IX Територіальний устрій України

РОЗДІЛ X Автономна республіка Крим

РОЗДІЛ XI Місцеве самоврядування

Розділ XII Конституційний суд України

Розділ XIII Зміни в конституції України

Розділ XIV Прикінцеві положення

Розділ XV Перехідні положення

Виходячи зі змісту, можна зробити висновок, що прийнявши Конституцію, Верховна рада реалізувала установчу владу від імені всього українського народу. Саме тому знання даного законодавчого проєкту необхідно при розгляд кожного питання, в тому числі й про розлучення через суд та РАЦС.

Сімейний кодекс України

Сімейний кодекс України створено з метою врегулювання взаємовідносин між родичами і членами сім’ї. Він складається з 7 розділів:

Розділ I Загальні положення

Розділ II Шлюб. Права і обов’язки подружжя

Розділ III Права та обов’язки матері, батька і дитини

Розділ IV Влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

Розділ V Права та обов’язки інших членів сім’ї та родичів

Розділ VI Особливості усиновлення дітей громадянами України, які проживають за її межами, та іноземцями

Розділ VII Прикінцеві положення

Кожен розділ для зручності ділиться на глави. Таким чином Сімейний Кодекс складається з 7 розділів серед яких 22 глави, що включають всього 285 статей.

При розлученні особливу увагу приділяють главі 11 з II розділу Сімейного Кодексу України, присвяченій припиненню шлюбу. 15 статей в цьому розділі (зі 104 по 120) роз’яснюють:

 • підстави для припинення шлюбу;
 • правила розлучення через РАЦС шляхом оформлення спільної заяви, або заяви одного з подружжя;
 • правила розлучення через суд шляхом подачі спільного або позовної заяви;
 • визнання розлучення фіктивним;
 • заходи суду щодо примирення подружжя;
 • вибір прізвища після розлучення;
 • реєстрація розлучення;
 • право на повторний шлюб і відновлення розірваного;
 • положення режиму окремого проживання.

Таким чином завдяки своєму глибокому змісту Сімейний кодекс України допомагає законно вирішити важкі життєві ситуації і проблеми. Він підкреслює значимість загальнолюдських цінностей, повагу до природних прав людини на сім’ю, на материнство та батьківство, повагу до права людини на любов і щастя.

Цивільно – процесуальний кодекс України

Цивільний процесуальний кодекс України (ЦПК) – частина нормативних актів, які регулюють судові процеси. Розгляд порушення прав юридичних і фізичних осіб в рамках судового провадження відбувається на основі цього кодексу.

Знання положень ЦПК збільшує можливість захистити свої права (або права клієнта) за допомогою української судової системи.

ЦПК складається з 13 розділів:

Розділ I Загальні положення

Розділ II Наказне провадження

Розділ III Позовна виробництво

Розділ IV Окреме провадження

Розділ V Перегляд судових рішень

Розділ VI Процесуальні питання, пов’язані з виконанням судових рішень у цивільних справах та рішень інших органів (посадових осіб)

Розділ VII Судовий контроль за виконанням судових рішень

Розділ VIII Провадження у справах про оскарження рішень третейських судів, оскарження рішень міжнародного комерційного арбітражу

Розділ IX Визнання і виконання рішень іноземних судів, міжнародний комерційний арбітраж в Україні, надання дозволу на примусове виконання рішень третейських судів

Розділ X Відновлення втраченого судового провадження

Розділ XI Провадження у справах за участю іноземних осіб

Розділ XII Прикінцеві положення

Розділ XIII Перехідні положення

У кожному розділі знаходяться статті з відповідної тематики. Для зручності використання деякі розділи поділяються на глави.

Таким чином знання Цивільного процесуального кодексу необхідно при розгляді розлучення в судовому порядку, в той час, як при розірванні шлюбу через РАЦС буде корисним знання Правил державної реєстрації актів цивільного стану.

Закон України про правила оформлення актів цивільного стану

Зміна громадянського стану в обов’язковому порядку вимагає державної реєстрації в органах РАЦС. Ця процедура регламентована законодавчим проєктом «Правила державної реєстрації актів цивільного стану» (надалі «Правила»). Згідно з ним, при реєстрації:

 • народження;
 • укладення шлюбу;
 • розлучення;
 • зміни прізвища;
 • смерті

необхідно дотримуватися певного порядку. Вся інформація з цього питання міститься в 4 розділах, один з яких для зручності розділений на підрозділи:

І. Загальні положення

ІІ. Загальні норми державної реєстрації актів цивільного стану

 1. Загальний порядок державної реєстрації актів цивільного стану

III. Державна реєстрація окремих актів цивільного стану

 1. Державна реєстрація народження фізичної особи та її походження
 2. Державна реєстрація шлюбу
 3. Державна реєстрація розірвання шлюбу
 4. Державна реєстрація зміни імені фізичної особи – громадянина України
 5. Державна реєстрація смерті

IV. Видача документів про державну реєстрацію актів цивільного стану.

Можна зробити висновок, що, вивчивши «Правила», стануть зрозумілі всі принципи здійснення реєстрації в органах РАЦС.

Закон України «Про судовий збір»

При розлученні через суд обов’язковою умовою при подачі заяви є квитанція про сплату судового збору. Повну інформацію про судовий збір можна отримати, вивчивши Закон України «Про судовий збір».

У ньому пояснюється:

 • правила справляння судового збору;
 • поняття платників;
 • величина ставок судового збору;
 • порядок його сплати;
 • правила звільнення від сплати;
 • умови повернення судового збору.

Закон України «Про міжнародне приватне право»

Закон України «Про міжнародне приватне право» є ще одним важливим документом, який регламентує процес розлучення з іноземцями.

Даний закон містить 14 розділів і застосовується при розгляді справ з громадянами інших країн з метою визначення наступних положень:

 • застосовується права;
 • процесуальна правоздатність та дієздатність людей, які не мають громадянства, а також громадян інших країн;
 • підсудність справ з громадянином чужої країни;
 • контроль виконання судових доручень;
 • можливості як визнання, так і використання рішень іноземних судів в Україні.

При розірванні шлюбу з іноземцем також з’являється необхідність у вивченні правил легалізації документів.

Порядок підготовки нотаріально оформлених документів для їх консульської легалізації в Україні

Процедура легалізації, регламентована цим законодавчим проєктом, включає:

 • прийом документів та реєстрацію заяви;
 • визначення можливості легалізації конкретного документа і відсутність факторів, що заважають це зробити;
 • звірка відповідності підпису нотаріуса і проставленою печатки на документі;
 • проставлення апостиля;
 • реєстрація документа для його консульської легалізації.

Послуги адвоката на основі законодавства при розлученні

При необхідності вирішувати питання щодо розірвання шлюбу слід розуміти, що шлюборозлучний процес відбувається на підставі положень багатьох законодавчих проектів. Саме тому жоден випадок розлучення не може розглядатися поверхово.

Знання законодавства дозволяє знаходити вихід навіть із самих складних ситуацій. І у кожного досвідченого адвоката знайдеться підтвердження цьому на практиці.

Більш того, довіряючи справу хорошому адвокату, Ви маєте безліч переваг:

 • відсутність необхідності особисто розбиратися в законодавчій базі України;
 • істотна економія часу на шлюборозлучний процес;
 • виключення моральних травм і психологічних потрясінь в період розірвання шлюбу;
 • наявність гарантії успішного завершення справи про розлучення.

Саме тому при необхідності розірвати шлюб, раціональним рішенням буде звернення до сімейного адвоката. Він допоможе отримати розлучення максимально швидко навіть без Вашої присутності!

Сімейний адвокат у справах щодо закону про розлучення в Україні

Для ефективного вирішення справи щодо закону про розлучення в Україні слід звернутися до професійних сімейних адвокатів.

Адвокат по розірванню шлюбу:

 • надасть юридичну консультацію по сімейним справам;
 • допоможе визначити оптимальний варіант рішення сімейної справи;
 • підготує всі необхідні документи;
 • супроводить протягом усього судового процесу.

Наші сімейні адвокати зроблять все необхідне для швидкого і якісного завершення юридичної справи!

Скрябін Олексій Миколайович
адвокат по сімейним справам
Звернення до нас – це спосіб заощадити час і гроші у вирішенні питання щодо закону про розлучення в Україні.

Якщо Ви не знаєте, як правильно вчинити, щоб вирішити справу на Вашу користь – напишіть або зателефонуйте нашим юристам по сімейним справам!

Перший крок на шляху до успіху у вирішенні справи щодо закону про розлучення в Україні – звернення до хороших сімейних адвокатів!

Якщо стаття “Закон про розлучення в Україні” була корисною для Вас – ставте лайк. Ми будемо надавати Вам найбільш актуальну і корисну інформацію у сфері сімейного права, а також про нові зміни в законодавстві України щодо закону про розлучення в Україні.

Корисні матеріали сайту advokat-skriabin.com:

 1. Обставини, які впливають на розмір аліментів
 2. Порядок спілкування з дитиною через суд
 3. Порядок спілкування з дитиною через орган опіки
 4. Визначення по батькові дитини
 5. Визначення імені дитини
 6. Визначення прізвища дитини
 7. Оспорювання батьківства, материнства особи, яка сплачує аліменти за рішенням суду
 8. Визначення походження дитини від батька за заявою жінки та чоловіка, які не перебувають у шлюбі між собою
 9. Визначення походження дитини, батьки якої не перебувають у шлюбі між собою
advokat-skriabin.com

Гугл

заяву про розірвання шлюбу в окремому провадженні зразок

як отримати рішення суду про розірвання шлюбу

позовну заяву про розірвання шлюбу з неповнолітніми дітьми

причини розлучення

розірвання шлюбу онлайн

розірвання шлюбу в судовому порядку

або видається свідоцтво про розірвання шлюбу 2021

розірвання шлюбу через загс

яндекс

скільки коштує розлучення 2021

розлучення онлайн 2021

зразок заяви на розлучення 2021 скачати

сімейний кодекс розлучення

розірвання шлюбу

розлучення без присутності одного з подружжя

розлучення без згоди одного з подружжя

заяву на розлучення зразок

АДВЕГО

розділ 35 2.49
україни 31 2.21
про 25 1.78
розлучення 22 1.57
закон 15 1.07
шлюб 15 1.07
право 14 1.00
справа 13 0.93
адвокат 11 0.78
про розлучення 11 0.78 / 1.57
україні 11 0.78
положення 10 0.71
актів 9 0.64
кодекс 9 0.64
рішень 9 0.64
стан 9 0.64
судовой 9 0.64
цивільного 9 0.64
актів цивільного 8 0.57 / 1.14
актів цивільного стану 8 0.57 / 1.71
закону про 8 0.57 / 1.14
закону про розлучення 8 0.57 / 1.71
закону про розлучення україні 8 0.57 / 2.28
править 8 0.57
про розлучення україні 8 0.57 / 1.71
реєстрація 8 0.57
реєстрації 8 0.57
розлучення україні 8 0.57 / 1.14
цивільного стану 8 0.57 / 1.14
щодо 8 0.57
порядок 7 0.50
україни про 7 0.50 / 1.00

Оцініть статтю
( 1 оцінка, середнє 5 з 5 )
Поділитися з друзями
SKRIABIN