✅ Відповідальність за несплату аліментів

vidpovidalnist-nesplatu-alimentiv-advokat

Відповідальність за прострочення сплати аліментів, оплати додаткових витрат на дитину

Зміст
 1. Відповідальність за несплату аліментів
 2. Причини встановлення відповідальності за несплату аліментів
 3. Розмір неустойки за несплату аліментів
 4. Правове регулювання відповідальності за несплату аліментів
 5. Вартість вирішення справи щодо несплати аліментів
 6. Судова практика у справах щодо відповідальності за несплату аліментів
 7. Правило про стягнення неустойки за несплату аліментів
 8. Розрахунок пені за несплату аліментів
 9. Приклад розрахунку неустойки за несплату аліментів
 10. Стягнення пені за несплату аліментів при оплаті частинами
 11. Максимальний розмір пені за прострочення сплати аліментів
 12. Зменшення розміру неустойки за несплату аліментів
 13. Відповідальність за несплату додаткових витрат на дитину
 14. Врахування інфляції при визначенні розміру неустойки за несплату аліментів
 15. Види відповідальності до осіб, які мають заборгованість зі сплати аліментів
 16. Відповідальність за несплату аліментів для дитини з інвалідністю
 17. Тимчасове обмеження боржника у праві керувати транспортними засобами
 18. Сімейний адвокат у справах щодо відповідальності за несплату аліментів
 19. Найчастіші питання адвокату

Відповідальність за несплату аліментів

Скрябін Олексій Миколайович
адвокат по сімейним справам
Нашим сімейним адвокатам дуже часто задають такі питання: Чи можуть посадити за несплату аліментів в Україні? Яка відповідальність за несплату аліментів в Україні? Як уникнути кримінальної відповідальності за несплату аліментів?

На нашому сайті advokat-skriabin.com Ви можете ознайомитись з темою: “Відповідальність за несплату аліментів” та у разі виникнення запитань звернутись за юридичною консультацією до наших сімейних юристів та адвокатів, які нададуть Вам юридичні послуги по сімейним справам.

За прострочення сплати аліментів законом передбачена відповідальність.

Причини встановлення відповідальності за несплату аліментів

У разі виникнення заборгованості з вини особи, яка зобов’язана сплачувати аліменти за рішенням суду або за домовленістю між батьками, одержувач аліментів має право на стягнення неустойки (пені) у розмірі одного відсотка суми несплачених аліментів за кожен день прострочення від дня прострочення сплати аліментів до дня їх повного погашення або до дня ухвалення судом рішення про стягнення пені, але не більше 100 відсотків заборгованості.

У разі застосування до особи, яка зобов’язана сплачувати аліменти за рішенням суду, заходів, передбачених частиною чотирнадцятою статті 71 Закону України «Про виконавче провадження», максимальний розмір пені повинен дорівнювати різниці між сумою заборгованості та розміром застосованих заходів примусового виконання, передбачених частиною чотирнадцятою статті 71 Закону України «Про виконавче провадження».

Розмір неустойки за несплату аліментів

Розмір неустойки може бути зменшений судом з урахуванням матеріального та сімейного стану платника аліментів.

Неустойка не сплачується, якщо платник аліментів є неповнолітнім.

У разі прострочення оплати додаткових витрат на дитину з вини платника такий платник зобов’язаний на вимогу одержувача додаткових витрат сплатити суму заборгованості за додатковими витратами з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних із простроченої суми.

Платник додаткових витрат вважається таким, що прострочив оплату, якщо він не виконав свій обов’язок щодо оплати додаткових витрат у строк, встановлений рішенням суду або за домовленістю між батьками, а в разі їх відсутності або у разі невстановлення такого строку – після спливу семи днів після пред’явлення відповідної вимоги одержувачем додаткових витрат, який фактично їх оплатив.

Батьки або особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за порушення прав і обмеження законних інтересів дитини на охорону здоров’я, фізичний і духовний розвиток, навчання, невиконання та ухилення від виконання батьківських обов’язків відповідно до закону.

Правове регулювання відповідальності за несплату аліментів

Згідно 1 ч. 1 ст. 196 Сімейного Кодексу зазначається, що у разі виникнення заборгованості з вини особи, яка зобов’язана сплачувати аліменти за рішенням суду або за домовленістю між батьками, одержувач аліментів має право на стягнення неустойки (пені) у розмірі одного відсотка суми несплачених аліментів за кожен день прострочення від дня прострочення сплати аліментів до дня їх повного погашення або до дня ухвалення судом рішення про стягнення пені, але не більше 100 відсотків заборгованості.

Відповідно до ч. 1 ст. 196 Сімейного Кодексу можна зробити висновок, що стягнення неустойки (пені) за прострочення сплати аліментів можливе лише у випадках, коли заборгованість за аліментами виникла з вини особи, яка зобов’язана сплачувати аліменти за рішенням суду або за домовленістю між батьками.

До стягнення неустойки (пені) за прострочення сплати аліментів позовна давність не застосовується. Такий висновок можна зробити на підставі ч. 1 ст. 20 Сімейного Кодексу. Такий підхід сприйнято і судовою практикою.

Вартість вирішення справи щодо несплати аліментів

Згідно з п. З ч. 1 ст. 5 Закону України «Про судовий збір» від сплати судового збору під час розгляду справи в усіх судових інстанціях звільняються позивачі — у справах про стягнення аліментів, оплату додаткових витрат на дитину, стягнення неустойки (пені) за прострочення сплати аліментів, індексацію аліментів чи зміну способу їх стягнення, а також заявники у разі подання заяви щодо видачі судового наказу про стягнення аліментів.

У судовій практиці склалися різноманітні підходи щодо порядку обчислення розміру неустойки (пені) за прострочення сплати аліментів.

Нашим адвокатам часто задають такі питання: який порядок стягнення аліментів виконавчою службою 2021? Яка адміністративна відповідальність за несплату аліментів? Який розмір неустойки за несплату аліментів? В цій статті ми спробуємо відповісти на всі питання щодо несплати аліментів.

Судова практика у справах щодо відповідальності за несплату аліментів

У постанові Великої Палати Верховного Суду від 25 квітня 2018 р. у цивільній справі № 572/1762/15-ц, зазначається, що Велика Палата Верховного Суду вважає за необхідне відійти від правової позиції, висловленої у постанові Верховного Суду України від 1 липня 2015 р. у справі № 6-94цс15.

Неустойка (пеня) – це спосіб забезпечення виконання зобов’язання. Її завдання – сприяти належному виконанню зобов’язання, стимулювати боржника до належної поведінки. Однак таку функцію неустойка виконує до моменту порушення зобов’язання боржником.

Після порушення боржником свого обов’язку неустойка починає виконувати функцію майнової відповідальності.

Це додаткові втрати неналежного боржника, майнове покарання його за невиконання або невчасне виконання обов’язку сплатити аліменти.

У ст. 196 Сімейного Кодексу не встановлено будь-яких обмежень періоду нарахування пені, навпаки, в ній зазначено, що пеня нараховується за кожен день прострочення.

Правило про стягнення неустойки за несплату аліментів

Правило про стягнення неустойки (пені) у розмірі одного відсотка від суми несплачених аліментів за кожен день прострочення означає, що при обчисленні загальної суми пені за прострочення сплати аліментів ураховується сума несплачених аліментів та кількість днів прострочення.

Оскільки аліменти нараховуються щомісячно, строк виконання цього обов’язку буде різним, отже, і кількість днів прострочення також буде різною залежно від кількості днів у місяці.

Тобто, пеня за прострочення сплати аліментів повинна нараховуватися на всю суму несплачених аліментів за кожен день прострочення її сплати, а її нарахування не обмежується тільки тим місяцем, у якому не проводилося стягнення.

Розрахунок пені за несплату аліментів

Отже, загальна сума пені за несплату або несвоєчасну сплату аліментів має розраховуватися за формулою:

р = (AI X 1% X Ql) + (А2 X 1% X Q2) +…(An х 1% х Qn),

де:

 • р — загальна сума пені за несплату або прострочення сплати аліментів, обраховується позивачем на момент подачі позову;
 • AI — нарахована сума аліментів за перший місяць;
 • Q1 — кількість днів прострочення сплати суми аліментів за перший місяць;
 • А2 — нарахована сума аліментів за другий місяць;
 • Q2 — кількість днів прострочення сплати аліментів за другий місяць;
 • An — нарахована сума аліментів за останній місяць перед подачею позову;
 • Qn — кількість днів прострочення сплати аліментів за останній місяць.

Пеня за заборгованість по сплаті аліментів нараховується на всю суму несплачених аліментів за кожний день прострочення її сплати, а її нарахування не обмежується тільки тим місяцем, в якому не проводилося стягнення.

Приклад розрахунку неустойки за несплату аліментів

У постанові Великої Палати Верховного Суду від 3 квітня 2019 р. у справі № 333/6020/16-ц зазначається, що розмір пені за місячним платежем розраховується так: заборгованість зі сплати аліментів за конкретний місяць (місячний платіж) необхідно помножити на кількість днів заборгованості, які відраховуються з першого дня місяця, наступного за місяцем, у якому мали бути сплачені, але не сплачувалися аліменти, до дня їх фактичної виплати (при цьому день виконання зобов’язання не включається до строку заборгованості), та помножити та 1 відсоток.

Тобто, заборгованість за місяць х кількість днів заборгованості х 1%. За цим правилом обраховується пеня за кожним простроченим місячним платежем.

Загальний розмір пені становить суму розмірів пені, обрахованої за кожним місячним (періодичним) платежем.

Стягнення пені за несплату аліментів при оплаті частинами

У разі виплати аліментів частинами необхідно зазначити, що якщо такі часткові платежі вчинені протягом місяця, у якому повинні сплачуватися аліменти, і їх загальна сума становить місячний платіж, визначений у рішенні суду про стягнення аліментів, вважається, що той з батьків, який повинен сплачувати аліменти, виконав ці зобов’язання.

У разі якщо місячний платіж сплачено не у повному розмірі, то пеня буде нараховуватися з першого дня місяця, наступного за місяцем сплати чергового платежу, на різницю між розміром, який мав бути сплачений на утримання дитини, та розміром фактично сплачених аліментів з урахуванням строку прострочення та ставки пені – 1%.

Строк прострочення вираховується з урахуванням раніше зазначеного правила і починає перебіг з першого дня місяця, наступного за місяцем внесення періодичного платежу, до дня, який передує дню сплати заборгованості.

У разі якщо заборгованість зі сплати аліментів погашено частково в іншому місяці, то визначення пені на заборгованість зі сплати аліментів розраховується з урахуванням розміру несплаченої частки аліментів за певний місяць з дня сплати частки місячного платежу і до дня, який передує дню погашення заборгованості за відповідним місячним платежем, помножену на 1%.

Аналогічно вирішено питання у постанові Великої Палати Верховного Суду від 25 квітня 2018 р. у справі № 572/1762/15-ц, проте помилково наведено формулу, за якою обчислення пені за несплату або прострочення сплати аліментів передбачає врахування кожного місяця окремо, а не за кожен день прострочення сплати аліментів.

Максимальний розмір пені за прострочення сплати аліментів

Необхідно зазначити, що максимальний розмір пені за прострочення сплати аліментів складає не більше 100 відсотків заборгованості за аліментами.

У разі застосування до особи, яка зобов’язана сплачувати аліменти за рішенням суду, заходів, передбачених ч. 14 ст. 71 Закону України «Про виконавче провадження», максимальний розмір пені повинен дорівнювати різниці між сумою заборгованості та розміром застосованих заходів примусового виконання, передбачених ч. 14 ст. 71 Закону України «Про виконавче провадження».

Частина 14 Закону України «Про виконавче провадження» передбачає, що за наявності заборгованості зі сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за один рік, виконавець виносить постанову про накладення на боржника штрафу у розмірі 20 відсотків суми заборгованості зі сплати аліментів.

За наявності заборгованості зі сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за два роки, виконавець виносить постанову про накладення на боржника штрафу у розмірі 30 відсотків суми заборгованості зі сплати аліментів.

За наявності заборгованості зі сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за три роки, виконавець виносить постанову про накладення на боржника штрафу у розмірі 50 відсотків суми заборгованості зі сплати аліментів.

У подальшому постанова про накладення штрафу у розмірі, визначеному абзацом першим цієї частини, виноситься виконавцем у разі збільшення розміру заборгованості боржника на суму, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за один рік.

Суми штрафів, передбачених цією частиною, стягуються з боржника у порядку, передбаченому цим Законом, і перераховуються стягувачу.

Зменшення розміру неустойки за несплату аліментів

Зазначено, що розмір неустойки може бути зменшений судом з урахуванням матеріального та сімейного стану платника аліментів.

До встановлення законодавцем максимального розміру пені за прострочення сплати аліментів зазначене положення законодавства досить часто застосовувалось у судовій практиці.

Проте й на сьогодні суд має право на зменшення розміру неустойки за прострочення сплати аліментів, враховуючи матеріальний та сімейний стан платника аліментів.

Варто зазначити, що при зміні розміру аліментів за рішенням суду враховуються матеріальний або сімейний стан платника або одержувача аліментів .

Передбачено, що неустойка не сплачується, якщо платник аліментів є неповнолітнім.

Відповідальність за несплату додаткових витрат на дитину

Зазначається, що у разі прострочення оплати додаткових витрат на дитину з вини платника такий платник зобов’язаний на вимогу одержувача додаткових витрат сплатити суму заборгованості за додатковими витратами з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних із простроченої суми.

Платник додаткових витрат вважається таким, що прострочив оплату, якщо він не виконав свій обов’язок щодо оплати додаткових витрат у строк, встановлений рішенням суду або за домовленістю між батьками, а в разі їх відсутності або у разі невстановлення такого строку – після спливу семи днів після пред’явлення відповідної вимоги одержувачем додаткових витрат, який фактично їх оплатив.

Зазначені положення щодо відповідальності за прострочення оплати додаткових витрат на дитину з вини платника у формі стягнення заборгованості за додатковими витратами на дитину з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь період прострочення оплати додаткових витрат на дитину та трьох процентів річних від простроченої суми передбачено сімейним законодавством України з 8 липня 2017 р., коли набрав чинності Закон України від 17 травня 2017 р. № 2037-УІІІ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту права дитини на належне утримання шляхом вдосконалення порядку стягнення аліментів».

Врахування інфляції при визначенні розміру неустойки за несплату аліментів

Індекс інфляції розраховується Державною службою статистики України і щомісячно публікується, зокрема, в газеті «Урядовий кур’єр».

Індекс інфляції – це показник, що характеризує динаміку загального рівня цін на товари та послуги, які купуються населенням для невиробничого споживання, і його найменший період визначення складає місяць.

До таких форм відповідальності як стягнення заборгованості за додатковими витратами на дитину з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення оплати додаткових витрат на дитину та три проценти річних від простроченої суми, не можна застосувати положення ч. 2 ст. 196 Сімейного Кодексу про право суду зменшити розмір неустойки з урахуванням матеріального та сімейного стану платника аліментів.

Види відповідальності до осіб, які мають заборгованість зі сплати аліментів

Необхідно зазначити, що чинним законодавством України передбачено й інші заходи, які застосовуються до осіб, які мають заборгованість зі сплати аліментів.

Зокрема ч. 9 ст. 71 Закону України «Про виконавче провадження» передбачено, що за наявності заборгованості зі сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за чотири місяці, державний виконавець виносить вмотивовані постанови:

 • про встановлення тимчасового обмеження боржника у праві виїзду за межі України – до погашення заборгованості зі сплати аліментів у повному обсязі;
 • про встановлення тимчасового обмеження боржника у праві керування транспортними засобами — до погашення заборгованості зі сплати аліментів у повному обсязі;
 • про встановлення тимчасового обмеження боржника у праві користування вогнепальною мисливською, пневматичною та охолощеною зброєю, пристроями вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, – до погашення заборгованості зі сплати аліментів у повному обсязі;
 • про встановлення тимчасового обмеження боржника у праві полювання – до погашення заборгованості зі сплати аліментів у повному обсязі.

Відповідальність за несплату аліментів для дитини з інвалідністю

Якщо аліменти сплачуються на утримання дитини з інвалідністю, дитини, яка хворіє:

 • на тяжкі перинатальні ураження нервової системи;
 • тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісне органне захворювання;
 • онкологічні, онкогематологічні захворювання;
 • дитячий церебральний параліч;
 • тяжкі психічні розлади;
 • цукровий діабет І типу (інсулінозалежний);
 • гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня;

Або на утримання дитини, яка:

 • отримала тяжкі травми;
 • потребує трансплантації органа;
 • потребує паліативної допомоги;

Постанови,  виносяться державним виконавцем за наявності заборгованості зі сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за три місяці.

Тимчасове обмеження боржника у праві керувати транспортними засобами

Відповідно до ч. 10 ст. 71 Закону України «Про виконавче провадження» тимчасове обмеження боржника у праві керувати транспортними засобами не може бути застосовано в разі:

 • якщо встановлення такого обмеження позбавляє боржника основного законного джерела засобів для існування;
 • використання боржником транспортного засобу у зв’язку з інвалідністю чи перебуванням на утриманні боржника особи з інвалідністю І, II групи, визнаної в установленому порядку, або дитини з інвалідністю;
 • проходження боржником строкової військової служби, військової служби за призовом осіб офіцерського складу, військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період або якщо боржник проходить військову службу та виконує бойові завдання військової служби у бойовій обстановці чи в районі проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях;
 • розстрочення або відстрочення сплати заборгованості за аліментами у порядку, встановленому законом.

Сімейний адвокат у справах щодо відповідальності за несплату аліментів

Для ефективного вирішення справи щодо відповідальності за несплату аліментів слід звернутися до професійних сімейних адвокатів.

Адвокат по аліментам:

 • надасть юридичну консультацію по сімейним справам;
 • допоможе визначити оптимальний варіант рішення сімейної справи;
 • підготує всі необхідні документи;
 • супроводить протягом усього судового процесу.

Наші сімейні адвокати зроблять все необхідне для швидкого і якісного завершення юридичної справи!

Скрябін Олексій Миколайович
адвокат по сімейним справам
Звернення до нас – це спосіб заощадити час і гроші у вирішенні питання щодо відповідальності за несплату аліментів.

Якщо Ви не знаєте, як правильно вчинити, щоб вирішити справу на Вашу користь – напишіть або зателефонуйте нашим юристам по сімейним справам!

Перший крок на шляху до успіху у вирішенні справи щодо відповідальності за несплату аліментів – звернення до хороших сімейних адвокатів!

Якщо стаття “Відповідальність за несплату аліментів” була корисною для Вас – ставте лайк. Ми будемо надавати Вам найбільш актуальну і корисну інформацію в сфері сімейного права, а також про нові зміни в законодавстві України щодо відповідальності за несплату аліментів.

Найчастіші питання адвокату

☝ Як розраховується пеня за несплату аліментів?
☝ В якому разі може бути зменшений розмір неустойки за несплату аліментів?
☝ В якому разі неустойка за несплату аліментів не сплачується?

 

Корисні матеріали сайту advokat-skriabin.com:

 1. Заява про усиновлення дитини
 2. Звільнення від сплати заборгованості за аліментами
 3. Відповідальність за несплату аліментів
 4. Стягнення аліментів за минулий період та заборгованості за аліментами
 5. З якого моменту присуджуються аліменти на дитину
 6. Розлучення, якщо чоловік або дружина за кордоном
 7. Реєстрація рішення суду при розлученні в РАГСі
 8. Визнання шлюбу недійсним
 9. Перекладач при розлученні
Оцініть статтю
( 1 оцінка, середнє 5 з 5 )
Поділитися з друзями
SKRIABIN