✅ Стягнення аліментів за минулий період та заборгованості за аліментами

styahnennya-alimentiv-mynulyy-period-zaborhovanosti-alimentamy-advokat

Стягнення аліментів за минулий час та заборгованості за аліментами

Зміст
 1. Стягнення аліментів за минулий період та заборгованості за аліментами
 2. Погашення заборгованості по аліментам за минулий період
 3. Строк, за який можна стягнути заборгованість по аліментам
 4. Звільнення стягувачів аліментів за минулий період від сплати авансового внеску
 5. Правове регулювання стягнення аліментів за минулий період
 6. Добровільний порядок погашення заборгованості за аліментами
 7. Судова практика щодо стягнення аліментів за минулий період
 8. Приклад вирішення справи щодо стягнення заборгованості за аліментами
 9. Стягнення заборгованості за аліментами зі спадкоємців платника аліментів
 10. Пред’явлення позову про стягнення заборгованості за аліментами за правилами альтернативної підсудності
 11. Сімейний адвокат у справах щодо стягнення аліментів за минулий період та заборгованості за аліментами
 12. Найчастіші питання адвокату

Стягнення аліментів за минулий період та заборгованості за аліментами

Скрябін Олексій Миколайович
адвокат по сімейним справам
Нашим сімейним адвокатам дуже часто задають такі питання: Як звільнитись від сплати заборгованості за аліментами? Як стягнути заборгованість по аліментам? Хто повинен сплачувати додаткові витрати на дитину?

На нашому сайті advokat-skriabin.com Ви можете ознайомитись з темою: “Стягнення аліментів за минулий період та заборгованості за аліментами” та у разі виникнення запитань звернутись за юридичною консультацією до наших сімейних юристів та адвокатів, які нададуть Вам юридичні послуги по сімейним справам.

Погашення заборгованості по аліментам за минулий період

Аліменти можуть бути стягнуті за виконавчим листом за минулий час, але не більш як за десять років, що передували пред’явленню виконавчого листа до виконання.

Якщо за виконавчим листом, пред’явленим до виконання, аліменти не стягувалися у зв’язку з розшуком платника аліментів або у зв’язку з його перебуванням за кордоном, вони мають бути сплачені за весь минулий час.

Заборгованість за аліментами, які стягуються відповідно до статті 187 Сімейного Кодексу, погашається за заявою платника шляхом відрахувань з його заробітної плати, пенсії, стипендії за місцем їх одержання або стягується за рішенням суду.

Заборгованість за аліментами стягується незалежно від досягнення дитиною повноліття, а у випадку, передбаченому статтею 199 Сімейного Кодексу, – до досягнення нею двадцяти трьох років.

Строк, за який можна стягнути заборгованість по аліментам

Зазначається, що аліменти можуть бути стягнуті за виконавчим листом за минулий час, але не більш як за десять років, що передували пред’явленню виконавчого листа до виконання.

Збільшення строку стягнення аліментів за минулий період та заборгованості за аліментами за виконавчим листом за минулий час до десяти років, що передували пред’явленню виконавчого листа до виконання, відбулось з 28 серпня 2018 р., коли набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення економічних передумов для посилення захисту права дитини на належне утримання».

Абзац 9 п. 4 розд. XVI Інструкції з організації примусового виконання рішень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 2 квітня 2012 р. № 512/5, передбачає, що стягнення аліментів за виконавчими листами за минулий час проводиться в межах десятирічного строку, що передував пред’явленню виконавчого листа до виконання.

Звільнення стягувачів аліментів за минулий період від сплати авансового внеску

Відповідно до абз. 6 ч. 2 ст. 26 Закону України «Про виконавче провадження» від сплати авансового внеску звільняються стягувачі за рішеннями про стягнення аліментів, заборгованості зі сплати аліментів, додаткових витрат на дитину, неустойки (пені) за прострочення сплати аліментів, суми індексації аліментів, встановлення побачення з дитиною або усунення перешкод у побаченні з дитиною.

Частина 2 ст. 194 Сімейного Кодексу передбачає: якщо за виконавчим листом, пред’явленим до виконання, аліменти не стягувалися у зв’язку з розшуком платника аліментів або у зв’язку з його перебуванням за кордоном, вони мають бути сплачені за весь минулий час.

Нашим адвокатам часто задають такі питання: як зменшити борг по аліментах України? Як списати борг по аліментах в Україні? Що робити якщо великий борг по аліментах Україна? В цій статті ми спробуємо дати відповіді на питання щодо стягнення аліментів за минулий період та заборгованості по аліментах.

Правове регулювання стягнення аліментів за минулий період

Відповідно до абз. 10 п. 4 розд. XVI Інструкції з організації примусового виконання рішень, якщо за виконавчим документом, пред’явленим до виконання, утримання аліментів не проводилося у зв’язку з розшуком боржника, стягнення аліментів має здійснюватись за весь період незалежно від установленого десятирічного строку та досягнення повноліття особою, на утримання якої присуджені аліменти.

Відповідно до ч. З ст. 194 Сімейного Кодексузаборгованість за аліментами, які стягуються відповідно до ст. 187 Сімейного Кодексу за ініціативою платника за його заявою про відрахування аліментів за місцем роботи, місцем виплати пенсії, стипендії, погашається за заявою платника шляхом відрахувань з його заробітної плати, пенсії, стипендії за місцем їх одержання або стягується за рішенням суду.

Добровільний порядок погашення заборгованості за аліментами

Сімейний Кодекс передбачає як добровільний порядок сплати аліментів на утримання дитини за заявою платника аліментів, так й добровільний порядок за заявою платника аліментів погашення заборгованості за аліментами, що були стягнуті на підставі заяви платника аліментів.

Для подання заяви про погашення заборгованості за аліментами шляхом відрахувань із заробітної плати, пенсії, стипендії достатньо дотримуватися вимог про просту письмову форму такої заяви, що подається за місцем роботи, місцем виплати пенсії, стипендії платника аліментів.

Якщо платник аліментів добровільно не написав такої заяви, то заборгованість за аліментами стягується за рішенням суду.

Відповідно до ч. 4 ст. 194 Сімейного Кодексу заборгованість за аліментами стягується незалежно від досягнення дитиною повноліття, а у випадку стягнення аліментів на утримання повнолітніх дітей, які продовжують навчання і у зв’язку з цим потребують матеріальної допомоги, заборгованість за аліментами стягується до досягнення повнолітньою дитиною двадцяти трьох років.

Судова практика щодо стягнення аліментів за минулий період

У судовій практиці існує такий підхід, коли суди відмовляють у задоволенні позовів про стягнення аліментів за минулий період та заборгованості за аліментами, обґрунтовуючи своє рішення посиланням на ч. 3 ст. 194 Сімейного Кодексу і зазначаючи, що заборгованість може бути стягнута лише за аліментами, які стягуються відповідно до ст. 187 Сімейного Кодексу (тобто на підставі заяви одного з батьків, поданої ним за місцем роботи, місцем виплати пенсії, стипендії про відрахування аліментів на дитину з його заробітної плати, пенсії, стипендії).

Тому вони вважають, що чинним законодавством такий спосіб захисту прав стягувача не передбачений.

Необхідно зазначити, що в судовій практиці з цього приводу немає єдиного підходу, зокрема щодо застосування положень ст. 196 Сімейного Кодексу про стягнення штраф за прострочення сплати аліментів до стягнення аліментів іншим особам, які визначені Сімейного Кодексу.

Приклад вирішення справи щодо стягнення заборгованості за аліментами

У рішенні Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 2 квітня 2014 р. у цивільній справі № 6-6390св14 зазначено, що: «Відповідно до ч. 1 ст. 196 Сімейного Кодексу при виникненні заборгованості з вини особи, яка зобов’язана сплачувати аліменти за рішенням суду, одержувач аліментів має право на стягнення штраф (пені) у розмірі одного відсотка від суми несплачених аліментів за кожен день прострочення.

Вказана стаття міститься у главі 15 Сімейного Кодексу «Обов’язок матері, батька утримувати дитину та його виконання», а відтак регулює відносини з приводу сплати неустойки у випадку прострочення виплати аліментів саме на утримання дитини.

Тобто, вказана правова норма не може слугувати підставою для стягнення штраф за прострочення сплати аліментів на утримання дружини та не регулює спірні правовідносини сторін у даній справі».

Протилежний погляд викладено у рішенні Апеляційного суду Дніпропетровської області від 13 червня 2013 р. у цивільній справі № 435/11600/12, в якому зазначено, що: «Суд, застосувавши вимоги ст. 196 Сімейного Кодексу, не взяв до уваги вимоги ст. 194 Сімейного Кодексу….

Колегія суддів погоджується із доводами апелянта щодо застосування судом норм ст. 194 Сімейного Кодексу. Згідно з ч. 5 ст. 194 Сімейного Кодексу положення частин першої – третьої цієї статті, а також статей 195-197 цього Кодексу застосовуються і до стягнення аліментів іншим особам, які визначені цим Кодексом.

Тому висновок суду про те, що норма ст. 196 Сімейного Кодексу, яка міститься в главі 15 Сімейного Кодексу, що передбачає обов’язок матері і батька утримувати дитину та її виконання відноситься до заборгованості по аліментах на утримання дітей, а в главі 9 Сімейного Кодексу немає норми права, яка передбачає відповідальність за заборгованість по аліментах на утримання жінки, з якою проживає дитина до трьох років, є безпідставним».

Стягнення заборгованості за аліментами зі спадкоємців платника аліментів

У судовій практиці зустрічаються позови про стягнення стягнення аліментів за минулий період та заборгованості за аліментами зі спадкоємців платника аліментів.

Так, Касаційний цивільний суд Верховного Суду у своїй постанові від 21 березня 2018 р. у справі № 161/11682/15-ц зазначив, що за змістом ст. 194 Сімейного Кодексу від погашення заборгованості за аліментами боржника не може звільнити жодна обставина. У випадку смерті платника аліментів його спадкоємці коштом наявних активів спадкової маси зобов’язані погасити заборгованість за аліментами на дитину.

Обов’язок платника аліментів по їх сплаті після його смерті припиняється як нерозривно пов’язаний з його особою батька і не може бути виконаний іншою особою (ст. 608 Цивільного Кодексу).

Скасовуючи рішення суду першої інстанції та відмовляючи у задоволенні позову про стягнення аліментів за минулий період та заборгованості за аліментами, апеляційний суд виходив із положень статей 608,1219 Цивільно-процесуального Кодексу, які регулюють правовідносини зі спадкування прав та обов’язків спадкодавця, зокрема, обов’язку зі сплати аліментів.

Оскільки предметом спору у даній справі є стягнення боргу спадкодавця, який він мав за життя у вигляді заборгованості за аліментами, а не його обов’язок зі сплати аліментів, посилання апеляційного суду на вказані норми є безпідставним.

Суд першої інстанції дійшов правильного висновку про наявність підстав для задоволення позовних вимог про стягнення з відповідачів, які є спадкоємцями майна померлого ОСОБА_9, заборгованості за аліментами, однак в порушення ст. 1282 Цивільного Кодексу не встановив розмір частини кожного зі спадкоємців у спадщині та не перевірив, чи відповідає такий розмір їх часток вартості майна, одержаного у спадщину кожним зі спадкоємців; не перевірив можливості кожного з відповідачів задовольнити вимоги кредитора одноразовим платежем, у зв’язку з чим передчасно дійшов висновку про задоволення позовних вимог в частині стягнення з Особи А та Особи О. по 11054,13 грн з кожного.

За таких обставин рішення судів першої та апеляційної інстанцій в частині стягнення з відповідачів заборгованості за аліментами підлягають скасуванню.

Пред’явлення позову про стягнення заборгованості за аліментами за правилами альтернативної підсудності

Виникають питання і щодо можливості пред’явлення позову про стягнення заборгованості за аліментами за правилами альтернативної підсудності.

Згідно з ч. 1 ст. 28 Цивільно-процесуального Кодексу України позови про стягнення аліментів, оплату додаткових витрат на дитину, індексацію аліментів, зміну способу їх стягнення, про визнання батьківства відповідача, позови, що виникають з трудових правовідносин, можуть пред’являтися також за зареєстрованим місцем проживання чи перебування позивача.

Ухвалою Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 20 лютого 2013 р. у справі № 6-24163св12 визначено, що «відповідно до ч. 1 ст. 110 Цивільно-процесуального Кодексу України у редакції від 18.03.2004 р. позови про стягнення аліментів, про визнання батьківства відповідача, позови, що виникають з трудових правовідносин, можуть пред’являтися також за зареєстрованим місцем проживання чи перебування позивача.

Дана стаття встановлює випадки альтернативної підсудності, за якої позов за вибором позивача може бути пред’явлений в одному з двох і більше судів.

Суд не має права обмежувати вибір позивача для розгляду справи у конкретному суді. Крім того, даною нормою права передбачено, що позови про стягнення аліментів можуть пред’являтись також за зареєстрованим місцем проживання позивача».

Сімейний адвокат у справах щодо стягнення аліментів за минулий період та заборгованості за аліментами

Для ефективного вирішення справи щодо стягнення аліментів за минулий період та заборгованості за аліментами слід звернутися до професійних сімейних адвокатів.

Адвокат по аліментам:

 • надасть юридичну консультацію по сімейним справам;
 • допоможе визначити оптимальний варіант рішення сімейної справи;
 • підготує всі необхідні документи;
 • супроводить протягом усього судового процесу.

Наші сімейні адвокати зроблять все необхідне для швидкого і якісного завершення юридичної справи!

Скрябін Олексій Миколайович
адвокат по сімейним справам
Звернення до нас – це спосіб заощадити час і гроші у вирішенні питання щодо стягнення аліментів за минулий період та заборгованості за аліментами.

Якщо Ви не знаєте, як правильно вчинити, щоб вирішити справу на Вашу користь – напишіть або зателефонуйте нашим юристам по сімейним справам!

Перший крок на шляху до успіху у вирішенні справи щодо стягнення аліментів за минулий період та заборгованості за аліментами – звернення до хороших сімейних адвокатів!

Якщо стаття “Стягнення аліментів за минулий період та заборгованості за аліментами” була корисною для Вас – ставте лайк. Ми будемо надавати Вам найбільш актуальну і корисну інформацію у сфері сімейного права, а також про нові зміни в законодавстві України щодо стягнення аліментів за минулий період та заборгованості за аліментами.

Найчастіші питання адвокату

☝ Яким чином можуть бути стягнені аліменти за минулий період?
☝ Що робити в разі, якщо платник аліментів добровільно не написав заяви на сплату заборгованості по аліментам?
☝ До якого віку можна стягнути заборгованість по аліментам?

Корисні матеріали сайту advokat-skriabin.com:

 1. Заява про усиновлення дитини
 2. Звільнення від сплати заборгованості за аліментами
 3. Відповідальність за несплату аліментів
 4. Стягнення аліментів за минулий період та заборгованості за аліментами
 5. З якого моменту присуджуються аліменти на дитину
 6. Розлучення, якщо чоловік або дружина за кордоном
 7. Реєстрація рішення суду при розлученні в РАГСі
 8. Визнання шлюбу недійсним
 9. Перекладач при розлученні
Оцініть статтю
( 1 оцінка, середнє 5 з 5 )
Поділитися з друзями
SKRIABIN