✅Порядок спілкування з дитиною через суд

Вирішення судом спору щодо участі у вихованні дитини того з батьків, хто проживає окремо від неї

Порядок спілкування з дитиною через суд

Скрябін Олексій Миколайович
адвокат по сімейним справам
Нашим сімейним адвокатам дуже часто задають такі питання: Яке покарання чекає на особу, яка ухиляється від виконання рішення суду? Який порядок спілкування з дитиною через суд? В якому випадку зустріч з дитиною повинна відбуватися у присутності іншої особи?

На нашому сайті advokat-skriabin.com Ви можете ознайомитись з темою: “Порядок спілкування з дитиною через суд” та у разі виникнення запитань звернутись за юридичною консультацією до наших сімейних юристів та адвокатів, які нададуть Вам юридичні послуги по сімейним справам.

Вирішення спору щодо участі у вихованні дитини окремо проживаючих батьків

Якщо той із батьків, з ким проживає дитина, чинить перешкоди тому з батьків, хто проживає окремо, у спілкуванні з дитиною та у її вихованні, зокрема якщо він ухиляється від виконання рішення органу опіки та піклування, другий із батьків має право звернутися до суду з позовом про усунення цих перешкод.

Суд визначає способи участі одного з батьків у вихованні дитини (періодичні чи систематичні побачення, можливість спільного відпочинку, відвідування дитиною місця його проживання тощо), місце та час їхнього спілкування.

В окремих випадках, якщо це викликано інтересами дитини, суд може обумовити побачення з дитиною в присутністю іншої особи.

Що впливає на рішення суду щодо участі одного з батьків у вихованні дитини

Під час вирішення спору щодо участі одного з батьків у вихованні дитини береться до уваги:

 • ставлення батьків до виконання своїх обов’язків;
 • особиста прихильність дитини до кожного з батьків;
 • вік дитини;
 • стан здоров’я дитини;
 • інші обставини, що мають істотне значення;
 • стан психічного здоров’я одного з батьків;
 • зловживання алкогольними напоями або наркотичними засобами одного з батьків.

За заявою заінтересованої сторони суд може зупинити виконання рішення органу опіки та піклування до вирішення спору.

Ухилення від виконання рішення суду

У разі ухилення від виконання рішення суду особою, з якою проживає дитина, суд за заявою того з батьків, хто проживає окремо, може передати дитину для проживання з ним.

Особа, яка ухиляється від виконання рішення суду, зобов’язана відшкодувати матеріальну та моральну шкоду, завдану тому з батьків, хто проживає окремо від дитини.

Проживання батька або матері окремо від дитини не позбавляє його права на особисте спілкування з нею і обов’язку брати участь у її вихованні.

Якщо той з батьків, з ким проживає дитина, чинить перешкоди тому з батьків, хто проживає окремо, у спілкуванні з дитиною та у її вихованні, зокрема якщо він ухиляється від виконання рішення органу опіки та піклування, другий із батьків має право звернутися до суду з позовом про усунення цих перешкод.

Усунення перешкод у спілкуванні з дитиною

Єдиний державний реєстр судових рішень свідчить про існування великої кількості судових рішень у справах про усунення перешкод щодо участі у вихованні дитини.

Під час вирішення спору щодо участі одного з батьків у вихованні дитини береться до уваги ставлення батьків до виконання своїх обов’язків, особиста прихильність дитини до кожного з них, вік дитини, стан її здоров’я та інші обставини, що мають істотне значення, в тому числі стан психічного здоров’я одного з батьків, зловживання ним алкогольними напоями або наркотичними засобами.

Рішення суду про усунення перешкод у спілкуванні з дитиною

Судом враховується висновок органів опіки та піклування, складений відповідно до п. 74 постанови Кабінету Міністрів України «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини», відповідно до якого під час розгляду судом спорів між батьками щодо виховання дитини районна, районна у містах Києві та Севастополі держадміністрація, виконавчий орган міської, районної у місті (у разі утворення) ради, сільської, селищної ради об’єднаної територіальної громади подає суду письмовий висновок про способи участі одного з батьків у вихованні дитини, місце та час їх спілкування, складений на підставі відомостей, одержаних службою у справах дітей в результаті проведення бесіди з батьками, дитиною, родичами, які беруть участь у її вихованні, обстеження умов проживання дитини, батьків, а також на підставі інших документів, які стосуються зазначеної справи.

Матеріали судової практики свідчать про те, що у справах про усунення перешкод у вихованні дитини судами першочергова увага приділяється забезпеченню якнайкращих інтересів дитини.

Такий висновок ґрунтується в тому числі і на підставі аналізу рішення Європейського суду з прав людини у справі «Хант проти України» (рішення Європейського суду з прав людини у справі «Хант проти України» від 7 грудня 2006 р.  (дата звернення: 20.04.2019), в якій Європейський суд з прав людини дійшов висновку про те, що між інтересами дитини та інтересами батьків повинна існувати справедлива рівновага і, дотримуючись такої рівноваги, особлива увага повинна бути приділена найважливішим інтересам дитини, які за своєю природою та важливістю мають переважати над інтересами батьків.

Коли суд може відмовити у спілкуванні з дитиною

Рішення Європейського суду з прав людини у справі «Мамчур проти України» від 16 липня 2015 р. (дата звернення: 20.04.2019) Європейський суд з прав людини вирішив, що у визначенні основних інтересів дитини у кожному конкретному випадку необхідно враховувати дві умови:

 1. У якнайкращих інтересах дитини буде збереження її зв’язків із сім’єю, крім випадків, коли сім’я виявляється особливо непридатною або явно неблагополучною.
 2. У якнайкращих інтересах дитини буде забезпечення її розвитку у безпечному, спокійному та стійкому середовищі, що не є неблагополучним.

У справах про усунення перешкод у вихованні дитини може бути призначена психологічна експертиза, про що свідчить аналіз судової практики. Орієнтовний перелік вирішуваних під час психологічної експертизи питань встановлений п. 6.6 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень (Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень: наказ Міністерства юстиції України від 8 жовтня 1998 р. № 53/5. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0705-98.

У разі якщо один із батьків оскаржує рішення органу опіки та піклування про визначення способів участі у вихованні дитини та спілкуванні з нею того з батьків, хто проживає окремо від неї, прийняте відповідно до ст. 158 СК, чинне законодавство України дозволяє суду зупинити виконання відповідного рішення органу опіки та піклування, що є одним із видів забезпечення позову, що підтверджується практикою Верховного Суду.

Відповідальність за невиконання судового рішення

CK дозволяє тому з батьків, хто проживає окремо від дитини, подати заяву про передання дитини для проживання з ним у разі ухилення від виконання рішення суду особою, з якою проживає дитина.

Відповідальність за невиконання судового рішення, що зобов’язує боржника вчинити певні дії, встановлена ст. 75 Закону України «Про виконавче провадження» (Про виконавче провадження: Закон України від 2 червня 2016 р. № 1404-VIII. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1404-19, згідно з якою у разі невиконання без поважних причин у встановлений виконавцем строк рішення, що зобов’язує боржника виконати певні дії, та рішення про поновлення на роботі виконавець виносить постанову про накладення штрафу на боржника – фізичну особу у розмірі 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, на посадових осіб – 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, на боржника – юридичну особу – 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та встановлює новий строк виконання. У разі повторного невиконання рішення боржником без поважних причин виконавець у тому самому порядку накладає на нього штраф у подвійному розмірі та звертається до органів досудового розслідування з повідомленням про вчинення кримінального правопорушення.

Частиною 5 ст. 159 СК передбачено також можливість відшкодування матеріальної та моральної шкоди, завданої тому з батьків, хто проживає окремо від дитини, особою, яка ухиляється від виконання рішення суду.

Сімейний адвокат у справах щодо порядку спілкування з дитиною через суд

Для ефективного вирішення справи щодо порядку спілкування з дитиною через суд слід звернутися до професійних сімейних адвокатів.

Адвокат по сімейним справам:

 • надасть юридичну консультацію по сімейним справам;
 • допоможе визначити оптимальний варіант рішення сімейної справи;
 • підготує всі необхідні документи;
 • супроводить протягом усього судового процесу.

Наші сімейні адвокати зроблять все необхідне для швидкого і якісного завершення юридичної справи!

Скрябін Олексій Миколайович
адвокат по сімейним справам
Звернення до нас – це спосіб заощадити час і гроші у вирішенні питання щодо порядку спілкування з дитиною через суд.

Якщо Ви не знаєте, як правильно вчинити, щоб вирішити справу на Вашу користь – напишіть або зателефонуйте нашим юристам по сімейним справам!

Перший крок на шляху до успіху у вирішенні справи щодо порядку спілкування з дитиною через суд – звернення до хороших сімейних адвокатів!

Якщо стаття “Порядок спілкування з дитиною через суд” була корисною для Вас – ставте лайк. Ми будемо надавати Вам найбільш актуальну і корисну інформацію в сфері сімейного права, а також про нові зміни в законодавстві України щодо порядку спілкування з дитиною через суд.

Корисні матеріали сайту advokat-skriabin.com:

 1. Довідка (заява) про сімейний стан в Україні
 2. Як затягнути справу про розлучення в суді
 3. Помилки в документах суду і РАГСу при розлученні
 4. Розірвання шлюбу, зареєстрованого за кордоном, в Україні
 5. Як вибрати хорошого юриста або адвоката з розлучень
 6. Чоловік, дружина, діти до і після розлучення
 7. До якого суду подавати заяву на розлучення?
 8. Розлучення без прописки і реєстрації
 9. Розлучення через РАГС без присутності чоловіка
advokat-skriabin.com

гугл

усунення перешкод у спілкуванні з дитиною

рішення суду про усунення перешкод у спілкуванні з дитиною

заяву в орган опіки та піклування про побачення з дитиною

встановлення порядку побачення з дитиною

обмежити зустрічі батька з дитиною

позовну заяву про усунення перешкод у спілкуванні з дитиною 2020

участь батька у вихованні дитини судова практика

яндекс

спілкування батька з дитиною до 3 років Україна

зразок позовної заяви про визначення порядку спілкування з дитиною Україна

графік спілкування батька з дитиною

з якого віку дитина може ночувати у батька

в яких випадках я можу не давати дитину батькові

заяву в органи опіки про порядок спілкування з дитиною Україна

як обмежити спілкування дитини з батьком після розлучення

АДВЕГО

суд 35 2.58
дитиний 30 2.21
батьків 27 1.99
дитин 23 1.69
про 22 1.62
рішення 22 1.62
від 17 1.25
вихованні 14 1.03
спілкування дитиною 14 1.03 / 2.06
виконання 13 0.96
справа 12 0.88
спілкування 12 0.88
дитиною суд 11 0.81 / 1.62
проживає 11 0.81
щодо 11 0.81
вихованні дитини 10 0.74 / 1.47
один 10 0.74
порядок 10 0.74
виконання рішення 9 0.66 / 1.33
один батьків 9 0.66 / 1.33
окремо 9 0.66
порядку спілкування 9 0.66 / 1.33
порядку спілкування дитиною 9 0.66 / 1.99
порядку спілкування дитиною суд 9 0.66 / 2.65
спілкування дитиною суд 9 0.66 / 1.99
україни 9 0.66
від виконання 8 0.59 / 1.18
від виконання рішення 8 0.59 / 1.77
рішення суду 8 0.59 / 1.18
том 8 0.59
участі 8 0.59
якщо 8 0.59

Оцініть статтю
( 1 оцінка, середнє 5 з 5 )
Поділитися з друзями
SKRIABIN