✅ Скасування усиновлення

skasuvannya-usynovlennya-advokat

Скасування усиновлення

Скасування усиновлення

Скрябін Олексій Миколайович
адвокат по сімейним справам
Нашим сімейним адвокатам дуже часто задають такі питання: Як відмовитися від усиновлення в Україні? Як скласти позовну заяву про скасування усиновлення? Чи може бути скасоване усиновлення, якщо виявиться, що дитина страждає на психічний розлад?

На нашому сайті advokat-skriabin.com Ви можете ознайомитись з темою: “Скасування усиновлення” та у разі виникнення запитань звернутись за юридичною консультацією до наших сімейних юристів та адвокатів, які нададуть Вам юридичні послуги по сімейним справам.

Усиновлення може бути скасоване за рішенням суду, якщо:

 • воно суперечить інтересам дитини, не забезпечує їй сімейного виховання;
 • дитина страждає недоумством, на психічну чи іншу тяжку невиліковну хворобу, про що усиновлювач не знав і не міг знати на час усиновлення;
 • між усиновлювачем і дитиною склалися, незалежно від волі усиновлювача, стосунки, які роблять неможливими їхнє спільне проживання і виконання усиновлювачем своїх батьківських обов’язків.

Підстави для скасування усиновлення

Скасування усиновлення не допускається після досягнення дитиною повноліття.

Для скасування усиновлення є наступні підстави:

 1. Усиновлення може бути скасоване після досягнення дитиною повноліття, якщо протиправна поведінка усиновленого, усиновлювача загрожує життю, здоров’ю усиновлювача, усиновленого або інших членів сім’ї.
 2. Усиновлення повнолітньої особи може бути скасовано судом за взаємною згодою усиновлювача і усиновленого або на вимогу одного з них, якщо сімейні відносини між ними не склалися.

Усиновлення скасовується від дня набрання чинності рішенням суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 14 Закону України «Про охорону дитинства» діти та батьки не повинні розлучатися всупереч їх волі, за винятком випадків, коли таке розлучення необхідне в інтересах дитини і цього вимагає рішення суду, що набрало законної сили. Прикладом такого винятку є скасування усиновлення.

Що розуміється під поняттям скасування усиновлення

Скасування усиновлення в доктрині сімейного права розглядається як припинення відносин, що виникли з факту усиновлення, на майбутнє, з метою захисту прав та інтересів дитини, шляхом винесення рішення суду про скасування усиновлення.

При цьому скасування усиновлення не може бути заходом, спрямованим проти усиновленої особи, «санкцією за негідну поведінку дитини» (рішення Апеляційного суду м. Києва від 17.12.2007 р. за матеріалами справи «Курочкін проти України»). Здійснення заходів, які призводять до роз’єднання сформованого сімейного осередку, в тому числі ухвалення судом рішення про скасування усиновлення, є виправданим з огляду на достатньо переконливі та зважені аргументи, що враховують інтереси дитини. Найвищі інтереси дитини завжди мають перевагу (ч. 1 ст. 14 Європейської конвенції про усиновлення).

Судове рішення про скасування усиновлення

Скасування відбувається в судовому порядку за правилами позовного провадження.

Згідно з ч. 1 ст. 238 СК усиновлення може бути скасоване за рішенням суду, якщо воно суперечить інтересам дитини, не забезпечує їй сімейного виховання.

Враховуючи, що норми СК встановлюють особливості правових наслідків скасування усиновлення в зв’язку з тим, що воно суперечить інтересам дитини, не забезпечує їй сімейного виховання, а саме збереження в такому випадку у дитини, яка не передається батькам, права на проживання у житловому приміщенні, в якому вона проживала після усиновлення, та можливість стягнення з усиновлювача аліментів на дитину, це дає можливість зробити висновок, що під незабезпеченістю сімейного виховання мається на увазі те, що суперечність усиновлення інтересам дитини, не забезпечення сімейного виховання в цих випадках зумовлені винними діями або бездіяльністю усиновлювача.

Скасування усиновлення через невиконная усиновлювачами своїх обов’язків

Тобто «не забезпечення сімейного виховання» в цьому випадку можна розуміти як винне невиконання або неналежне виконання усиновлювачем своїх обов’язків щодо виховання та розвитку дитини в умовах сім’ї. Проте згідно зі ст. 242 СК ухилення усиновлювача від виконання своїх обов’язків щодо виховання дитини є підставою для позбавлення усиновлювача батьківських прав (ст. 164 СК), що тягне за собою настання зовсім інших правових наслідків.

Усиновлення може бути скасоване і за відсутності в діях усиновлювача протиправної поведінки, якщо неможливість виконання батьківських обов’язків пов’язана з раптовим погіршенням стану здоров’я.

Припинення усиновлення через поганий стан здоров’я усиновлювачей

Так, з причин поганого самопочуття – депресивного стану усиновлювачки, подружжя усиновлювачів з Іспанії просили скасувати рішення суду про усиновлення, оскільки не можуть надати дитині необхідний догляд та не зможуть забезпечити їй належне виховання.

Суворовський районний суд м. Одеси ухвалою від 14.11.2007 р. прийняв зазначену заяву до провадження та 16.11.2007 р. ухвалив рішення, яким своє ж рішення про усиновлення скасував, чим фактично здійснив поворот у його виконанні – повернув дитину до дитячого закладу та зобов’язав відповідний орган державної реєстрації актів цивільного стану внести зміни до актовного запису про її народження. При цьому у справі, рішення в якій скасовано, будь-які відомості про це відсутні.

Слід відмітити, що, вирішуючи цю справу, суд грубо порушив норми законодавства. Розгляд заяви про скасування рішення суду законом не передбачено. У наведеному випадку громадянам Іспанії потрібно було звернутися до суду із заявою про скасування усиновлення, а не із заявою про скасування рішення суду (Практика розгляду судами справ, пов’язаних із позбавленням батьківських прав, поновленням батьківських прав, усиновленням, установленням опіки та піклування над дітьми: узагальнення Верховного Суду України від 11.12.2008 р. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/n0020700-08.

Скасування усиновлення через хворобу дитини

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 238 СК усиновлення може бути скасоване за рішенням суду, якщо дитина страждає на недоумство, на психічну чи іншу тяжку невиліковну хворобу, про що усиновлювач не знав і не міг знати на час усиновлення. Вказана норма, на відміну від п. 1 ч. 1 ст. 238 СК, спрямована на захист інтересів усиновлювача. В житті не виключеними є випадки, коли після усиновлення дитини із спливом певного періоду часу в неї проявляються спадкові захворювання, розумова відсталість, наслідки алкоголізму (наркоманії) кровних батьків тощо.

Інколи характер захворювання дитини не залишає усиновлювачу надію на її одуження. Тоді постає запитання: як в таких випадках мають поводитися усиновлювачі? Безперечно, найкращим варіантом поведінки усиновлювачів буде подальше життя з дитиною, підтримка дитини у скрутний життєвий період. Проте це найкращий варіант з огляду на інтереси дитини, але потрібно зважати й на інтереси усиновлювачів. Адже не кожен усиновлювач зможе продовжувати жити із хворою дитиною з об’єктивних обставин. Об’єктивність зазначених обставин суд може встановити на підставі судово-психіатричної, судово-медичної експертиз.

Для цього суддя у підготовчому засіданні за позовом про скасування усиновлення, за наявності достатніх даних про психічне захворювання дитини, вирішує питання про призначення судово-психіатричної експертизи для визначення її психічного стану, або, за наявності достатніх даних про тяжку невиліковну хворобу, призначити судово-медичну експертизу для визначення стану її здоров’я (п. 8 ч. 2 ст. 197 ЦПК).

З огляду на зазначене, якщо усиновлювач наведе переконливі доводи, які підтверджують, що подальше проживання з усиновленою дитиною суттєво ускладнює або робить неможливим процес її виховання, усиновлення повинно бути скасоване.

Поведінкові фактори, як причина скасування усиновлення

Усиновлення може бути скасоване за рішенням суду, якщо між усиновлювачем і дитиною склалися, незалежно від волі усиновлювача, стосунки, які роблять неможливими їхнє спільне проживання і виконання усиновлювачем своїх батьківських обов’язків (п. З ч.І ст. 238 СК).

У цілому труднощі входження усиновленого в нову сім’ю бувають різними. В житті зустрічаються випадки, коли минає не один рік, а зусилля налагодити справжні сімейні відносини між усиновлювачами та усиновленою дитиною не дають бажаного результату. Гіршою є ситуація, коли незабаром після усиновлення між усиновлювачем і усиновленою дитиною виникає взаємна неприязнь, яка виходить за межі нормальних умов сімейного виховання. Тоді чим швидше скасують усиновлення, тим краще, в першу чергу, для дитини.

Говорячи про труднощі, які виникають між дорослими і дитиною, слід зауважити, що частіше за все передбачити можливі ускладнення можна ще в процесі підготовки усиновлення, підбору усиновлювачів.

Наприклад, зустрічаються випадки, коли подружжя, яке втратило рідну дитину, а іншої в них бути не може, намагається завдяки усиновленню замінити втрачену дитину. Але жодна заміна (підміна) тут неможлива, хоча б тому, що діти різні та індивідуальні. І якщо рідна дитина мала певні особливі риси характеру, то нова (не кровна) дитина чомусь здається скутою, дикою, важкою у спілкуванні. Такий контраст здатний загасити бажання мати другу дитину, загасити порив стати дитині справжніми батьками. І як наслідок – взаємне відчуження, недозволені методи виховання, бажання позбавитися від прийнятих на себе зобов’язань. Саме в таких випадках доцільним вбачається скасування усиновлення.

Судова практика у справах про скасування усиновлення

Передбачена п. З ч. 1 ст. 238 СК підстава скасування усиновлення є складною як з позицій визначення предмета доказування, так і з позицій пріоритетності інтересів дитини. В цьому контексті показовим є рішення Європейського суду з прав людини у справі «Курочкін проти України» від 20.05.2010 р. («Курочкін проти України»: Рішення Європейського суду з прав людини від 20.05.2010 р. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_841.

Відповідно до обставин справи 9 серпня 2007 р. Шевченківський районний суд задовольнив клопотання колишньої дружини В. В. Курочкіна і скасував усиновлення нею і заявником В. Г. Зокрема, посилаючись на п. З ч. 1 ст. 238 СК, суд зазначив, що усиновлення дитини колишньою дружиною В. В. Курочкіна має бути скасовано з огляду на те, що стосунки, які склалися між нею і дитиною, погіршилися і роблять неможливим їхнє спільне проживання.

Вмотивовуючи рішення, суд спирався на показання К. та медичні докази завданих їй тілесних ушкоджень. Суд також послався на показання сусідів цієї сім’ї та характеристику В. Г. зі школи від 9 серпня 2006 р., в якій зазначалося, що він поводиться агресивно, ображає оточуючих, погрожує їм і кілька разів бив декого зі своїх шкільних товаришів. У характеристиці від 9 серпня 2006 р. також зазначалося, що його агресивна поведінка і неповага до інших є спадковими рисами, у зв’язку з чим його вихованням повинні займатися фахівці. Орган опіки та піклування підтримав позовні вимоги К. і заявив, шо скасування усиновлення хлопчика відповідатиме його інтересам.

Національний суд також зазначив, що в основних інтересах дитини також необхідно скасувати усиновлення дитини В. В. Курочкіним, незважаючи на те, що в суді хлопчик висловив бажання залишитися зі своїм прийомним батьком. Суд визнав, що заявник не реагував на агресивну поведінку хлопчика стосовно прийомної матері, у зв’язку з чим у хлопчика сформувалося негативне ставлення до жінок і неправильне уявлення про нормальні сімейні стосунки. Суд постановив передати хлопчика органові опіки та піклування для подальшого влаштування до спеціалізованої установи. В. Г. продовжував жити разом із заявником, а під опіку його так і не віддали.

Європейський суд з прав людини за результатами розгляду заяви, поданою проти України громадянином України В. В. Курочкіним, констатував, що факти у справі не вказують на те, що національні органи провели ретельний аналіз можливих наслідків, які могло мати для майбутнього добробуту дитини-сироти скасування її усиновлення, і не дослідили ніяких інших, менш суворих, альтернативних заходів, які могли б забезпечити усунення стверджуваних недоліків у вихованні та розвитку В. Г. і виконання державою свого обов’язку зі збереження єдності сім’ї. Натомість національні органи поклали тягар доведення на заявника, встановивши умову не скасування усиновлення – він мав довести свою спроможність належним чином впливати і виховувати хлопця, незважаючи на те, що як заявник, так і хлопець, мали бажання й далі жити однією сім’єю.

Суд далі зауважує, що після скасування усиновлення та винесення рішення про передання хлопця під опіку він і далі проживав із заявником. Через кілька місяців після скасування усиновлення орган опіки та піклування призначив заявника піклувальником В. Г., доручивші йому забезпечувати «захист прав і майнових інтересів дитини», а також «фінансове забезпечення і постійне піклування про виховання хлопця та його фізичний і особистісний розвиток». Ці подальші дії не видаються такими, що підтверджують висновки національних судів про неспроможність заявника забезпечувати виховання В. Г. у сімейному середовищі.

З огляду на викладене вище, Суд вважає, що висновки національних судів, якими мотивувалося скасування усиновлення В. Г. заявником, не були підкріплені відповідними й достатніми підставами, які виправдовували б таке втручання в сімейне життя заявника.

Отже, визначальною особливістю скасування усиновлення є неможливість існування чи збереження сімейних відносин між усиновлювачем та усиновленою особою.

Однак, якщо під час розгляду позову про скасування усиновлення суд дійде висновку, що скасування усиновлення суперечить інтересам дитини і є підстави для нормалізації відносин між усиновлювачем та дитиною, у позові про скасування усиновлення буде відмовлено, а усиновлювачам може бути запропоновано вжити заходів щодо налагодження стосунків з дитиною.

У цьому контексті варто також зауважити, що, виявивши під час розгляду справ про скасування усиновлення факти вчинення службовими особами дій, у яких вбачаються ознаки злочину, передбаченого ст. 169 КК (незаконні дії щодо усиновлення), суди мають реагувати на це окремими ухвалами (абз. 8 п. 13 постанови Пленуму Верховного Суду України «Про практику застосування судами законодавства при розгляді справ про усиновлення і про позбавлення та поновлення батьківських прав»).

Анулювання усиновленя за віком дитини

Відповідно до ч. 2 ст. 14 Європейської конвенції про усиновлення дітей усиновлення може бути скасовано до досягнення дитиною повноліття лише на підставі серйозних обставин, передбачених законом.

Частина 2 ст. 238 СК встановлює, що скасування усиновлення не допускається після досягнення дитиною повноліття.

Усиновлення може бути скасоване після досягнення дитиною повноліття, якщо протиправна поведінка усиновленого, усиновлювача загрожує життю, здоров’ю усиновлювача, усиновленого або інших членів сім’ї.

Прецедентній практиці Європейського суду з прав людини відомі випадки, коли рішення про скасування (в оригіналі за матеріалами справи – анулювання) удочеріння заявника було прийнято через 31 рік після акту удочеріння і через 18 років після смерті усиновлювачки (рішення у справі Zaiet vs Romania 24.03.2015 p.). Це рішення цікаве тим, що Суд підкреслив у ньому такі моменти:

 • поділ сім’ї є дуже серйозним втручанням, і будь-які такі заходи повинні ґрунтуватися на досить значущих і вагомих підставах не тільки в інтересах дитини, але і по відношенню до правової визначеності;
 • анулювання усиновлення не може бути заходом, спрямованим проти усиновленої особи, і правові положення, що регулюють усиновлення, як правило, спрямовані, в першу чергу, на захист інтересів дітей;
 • якщо подальше розслідування показує, що остаточне рішення про усиновлення було засновано на шахрайських або таких, що вводять в оману, доказах, то інтереси дитини повинні залишатися визначальними при розгляді питань щодо будь-якої шкоди, заподіяної усинов- лювачу в результаті прийняття протиправного рішення (Мамченко Н. Практика Європейського суду в питанні усиновлення. https://sud.ua/ru/news/sud-info/91689-praktika-evropejskogo-syda-v-voprose-ysinovleniya.

У разі здійснення усиновлення повнолітньої особи воно може бути скасоване у двох випадках:

 • за наявності взаємної згоди усиновлювача і усиновленого щодо припинення правовідносин із усиновлення;
 • за вимогою усиновлювача чи усиновленої особи у разі відсутності сформованих сімейних відносин, досягнення яких становить мету усиновлення. До обставин, які можуть бути визнані судом як такі, що вказують на те, що сімейні відносини між усиновлювачем та усиновленою особою не склалися, можна віднести зловживання спиртними напоями або наркотичними засобами, створення умов, неможливих для спільного проживання, факти насильства щодо усиновлювача або усиновленої особи чи інших членів сім’ї тощо.

Усиновлення скасовується від дня набрання чинності рішенням суду (ч. 4 ст. 238 СК).

Відповідно до ч. 1 ст. 273 ЦПК рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду (ч. 2 ст. 273 ЦПК).

Від дня набрання чинності рішенням суду про скасування усиновлення настають правові наслідки скасування усиновлення, передбачені ст. 239 СК.

Сімейний адвокат у справах щодо скасування усиновлення

Для ефективного вирішення справи щодо скасування усиновлення слід звернутися до професійних сімейних адвокатів.

Адвокат по сімейним справам:

 • надасть юридичну консультацію по сімейним справам;
 • допоможе визначити оптимальний варіант рішення сімейної справи;
 • підготує всі необхідні документи;
 • супроводить протягом усього судового процесу.

Наші сімейні адвокати зроблять все необхідне для швидкого і якісного завершення юридичної справи!

Скрябін Олексій Миколайович
адвокат по сімейним справам
Звернення до нас – це спосіб заощадити час і гроші у вирішенні питання щодо скасування усиновлення.

Якщо Ви не знаєте, як правильно вчинити, щоб вирішити справу на Вашу користь – напишіть або зателефонуйте нашим юристам по сімейним справам!

Перший крок на шляху до успіху у вирішенні справи щодо скасування усиновлення – звернення до хороших сімейних адвокатів!

Якщо стаття “Скасування усиновлення” була корисною для Вас – ставте лайк. Ми будемо надавати Вам найбільш актуальну і корисну інформацію в сфері сімейного права, а також про нові зміни в законодавстві України щодо скасування усиновлення.

Корисні матеріали сайту advokat-skriabin.com:

 1. Заява про усиновлення дитини
 2. Звільнення від сплати заборгованості за аліментами
 3. Відповідальність за несплату аліментів
 4. Стягнення аліментів за минулий період та заборгованості за аліментами
 5. З якого моменту присуджуються аліменти на дитину
 6. Розлучення, якщо чоловік або дружина за кордоном
 7. Реєстрація рішення суду при розлученні в РАГСі
 8. Визнання шлюбу недійсним
 9. Перекладач при розлученні
Оцініть статтю
( 1 оцінка, середнє 5 з 5 )
Поділитися з друзями
SKRIABIN