✅ Право на таємницю усиновлення

pravo-tayemnytsyu-usynovlennya-advokat

Право на таємницю усиновлення

Право на таємницю усиновлення

Скрябін Олексій Миколайович
адвокат по сімейним справам
Нашим сімейним адвокатам дуже часто задають такі питання: Як дізнатися таємницю усиновлення? В яких випадках збереження таємниці усиновлення не передбачено? У якому віці дитина має право дізнатися про факт свого усиновлення?

На нашому сайті advokat-skriabin.com Ви можете ознайомитись з темою: “Право на таємницю усиновлення” та у разі виникнення запитань звернутись за юридичною консультацією до наших сімейних юристів та адвокатів, які нададуть Вам юридичні послуги по сімейним справам.

 1. Особа має право на таємницю перебування на обліку тих, хто бажає усиновити дитину, пошуку дитини для усиновлення, подання заяви про усиновлення та її розгляду, рішення суду про усиновлення.
 2. Дитина, яка усиновлена, має право на таємницю, в тому числі та від неї самої, факту її усиновлення.
 3. Особа, яка була усиновлена, має право після досягнення нею чотирнадцяти років на одержання інформації щодо свого усиновлення.
 4. Відповідно до ст. 32 Конституції України ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя, крім випадків, передбачених Конституцією України.

Збереження таємниці усиновлення

Частиною 2 ст. 301 ЦК передбачено, що фізична особа сама визначає своє особисте життя і можливість ознайомлення з ним інших осіб. Водночас фізична особа має право на збереження у таємниці обставин свого особистого життя (ч. З ст. 301 ЦК).

Одним із заходів охорони недоторканності особистого і сімейного життя, яка гарантується ст. 32 Конституції України, є збереження таємниці усиновлення.

Законодавство не роз’яснює поняття таємниці усиновлення. При цьому в науковій літературі таємницю усиновлення розглядають як:

 • спосіб обмеженого доступу до інформації, що містить дані про характер і зміст відомостей про усиновлення, порядок і спосіб їх приховування, а також підстави надання інформації про усиновлення, відповідальність за її незаконне розкриття;
 • сукупність охоронюваних законом відомостей щодо усиновлення, повне або часткове розголошення яких призводить чи може призвести до встановлення того факту, що усиновлювачі не є рідними (кровними) батьками усиновленого.

З огляду на зазначене, таємниця усиновлення складається з відомостей про особу усиновлювача, усиновлену дитину, час, місце та інші істотні обставини усиновлення.

Таємницею є не тільки факт усиновлення, а й окремі етапи його проведення.

Термін зберігання таємниці усиновлення

Право на таємницю усиновлення виникає в особи, яка бажає усиновити дитину, з моменту взяття її на облік як кандидата в усиновлювачі. При цьому право на таємницю усиновлення в особи, яка бажає усиновити дитину, зберігається:

 • впродовж усього періоду перебування її на обліку, а також впродовж часу, необхідного для пошуку дитини та знайомства з нею. (Відповідно до п. 1 розділу V Порядку ведення банку даних про дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, і сім’ї потенційних усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів інформація, що міститься в електронній обліковій картці дитини та електронній обліковій картці кандидата, відповідно до нормативно-правових актів у сфері захисту інформації та персональних даних належить до конфіденційної інформації, що потребує захисту. Доступ до конфіденційної інформації щодо дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які перебувають в складних життєвих обставинах, та осіб, які виявили бажання взяти на виховання у свою сім’ю дитину, мають користувачі, які отримали право доступу, відповідно до заявки на реєстрацію користувача Банку даних та надання прав доступу до його інформаційних ресурсів. Міністерство соціальної політики забезпечує захист інформації та вживає заходів з організації роботи, пов’язаної із захистом персональних даних, при їх обробці в Банку даних відповідно до нормативно-правових актів у сфері захисту інформації та персональних даних);
 • впродовж подання заяви про усиновлення та її розгляду і вирішення.

Забезпечення таємниці усиновлення

У цьому контексті варто зауважити, що з метою забезпечення таємниці усиновлення законом допускається розгляд справи в закритому судовому засіданні (ч. З ст. 313 ЦПК). Саме тому в заяві про усиновлення громадянам України рекомендується зазначати вимогу щодо забезпечення таємниці усиновлення. Це, в свою чергу, з огляду на положення ч. 7 ст. 7 ЦПК, впливає на порядок розгляду судом справи.

Питання необхідності забезпечення таємниці усиновлення суддям доцільно вирішувати на стадії підготовки справи до судового розгляду. Від розв’язання цього питання залежить визначення кола осіб, яких суд залучатиме до розгляду справи про усиновлення, а також питання про слухання справи в закритому судовому засіданні. Так, при дотриманні таємниці усиновлення до заінтересованих осіб, які братимуть участь у розгляді справи, варто віднести:

 • представників закладу охорони здоров’я або навчального закладу, в якому перебуває дитина;
 • членів сім’ї заявника.

В іншому випадку, до заінтересованих осіб повинні бути віднесені:

 • батьки (батько, мати) дитини, яка усиновлюється;
 • її родичі;
 • дід і баба;
 • особи, які взяли у свою сім’ю дитину, яка усиновлюється.

Після набрання чинності рішенням суду про усиновлення як до, так і після досягненя усиновленою дитиною повноліття. Тобто досягнення усиновленою дитиною повноліття чи будь-яка інша обставина не припиняє таємниці усиновлення.

Хто має право на таємницю усиновлення

Право на таємницю усиновлення має та усиновлена дитина (ч. 2 ст. 226 СК). При цьому СК розглядає право на таємницю усиновлення як від сторонніх осіб, так і від усиновленої дитини

У наукових колах висловлюється позиція, що право на таємницю усиновлення має не лише усиновлена дитина, а й дитина, яка усиновлюється. Коли йдеться про розгляд справи про усиновлення, то дитина вважається такою, що ще не усиновлена, тому на цьому етапі закон дотримання таємниці усиновлення має здійснюватися з урахуванням інтересів дитини, яка усиновлюється.

Варто також зауважити, що, враховуючи положення ч. З статті 226 СК, правило ч. 1 не поширюється на випадки, коли усиновлюється дитина, яка досягла чотирнадцяти років.

Право дитини знати своїх батьків

У ч. З ст. 226 СК наголошується, що особа, яка була усиновлена, має право після досягнення нею 14 років на одержання інформації щодо свого усиновлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 7 Конвенції про права дитини дитина, наскільки це можливо, має право знати своїх батьків і право на їх піклування.

Згадана конвенційна норма чітко окреслює право дитини знати своїх батьків «наскільки це можливо», що, своєю чергою, є межею здійснення такого права. У більшості випадків це стосується процесу отримання відомостей про біологічних батьків, тобто використання усіх доступних та передбачених законом випадків.

Беручи до уваги право особи знати про свою особистість і походження, в ч. З ст. 22 Європейської конвенції про усиновлення дітей зазначено, що усиновлена дитина повинна мати доступ до наявної в компетентних органах інформації стосовно її походження. Вказана стаття передбачає можливість розкриття для усиновленої дитини інформації про її батьків, навіть у разі, якщо біологічні батьки дитини бажали зберегти анонімність при процедурі усиновлення. Варто зазначити, що обсяг такої інформації обмежений, може бути наявний тільки у компетентного органу і бути відкритим для дитини до настання її повноліття. Водночас, норма є достатньо гнучкою і не порушує таємницю усиновлення.

Йдеться про те, що усиновлена дитина має право на отримання інформації про власне походження від компетентного органу, в якого вказана інформація зберігається, як це передбачено зазначеною Конвенцією, якнайменше п’ятдесят років.

Конвенція про захист дітей і співробітництво у галузі міждержавного усиновлення закріплює обов’язок держав-учасниць зберігати усю інформацію щодо походження дитини, зокрема, яка стосується особистості її батьків, а також забезпечити доступ дитини до такої інформації, наскільки це можливо, за законом держав-учасниць.

Поняття інформації щодо усиновлення

Водночас у національному законодавстві словосполучення «інформація щодо свого усиновлення» залишається нерозкритим. Тому на практиці виникають складнощі щодо змістового навантаження інформації, яку слід видати компетентним органам на вимогу особи, яка була усиновлена.

Згідно зі ст. 11 Закону України «Про інформацію» інформацію про фізичну особу законодавець визначає як різновид інформації.

Інформацію про фізичну особу (персональні дані) становлять відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована. До конфіденційної інформації про фізичну особу належать, зокрема, дані про її національність, освіту, сімейний стан, релігійні переконання, стан здоров’я, а також адреса, дата і місце народження. При цьому кожному забезпечується вільний доступ до інформації, яка стосується його особисто, крім випадків, передбачених законом.

Зміст інформації щодо свого усиновлення в доктрині сімейного права розкривається по-різному. Зокрема, І. Г. Король вважає, що дитина має право отримати будь-яку інформацію щодо свого усиновлення. Н. О. Тємнікова обстоює думку, що усиновлена дитина має право одержати відомості та документи, що стосуються її усиновлення. О. В. Мельник вважає, що усиновлена дитина має право знати своє походження, що передбачає інформацію щодо: а) особистих даних біологічних батьків та інших родичів (прізвище, ім’я, по батькові, дата і місце народження, проживання тощо); б) місця і дати свого народження; в) своєї національності та расової приналежності; г) біографічних даних своєї біологічної сім’ї; ґ) причини та підстави свого усиновлення; д) історії родинних хвороб та схильностей до захворювань; е) професійних та творчих здібностей, талантів, нахилів, що притаманні близьким родичам тощо.

Водночас варто зауважити, що одержання інформації щодо особистих даних біологічних батьків та інших родичів, може бути утруднено з огляду на законодавчі способи захисту відповідної інформації.

Відмова батьків від дитини

Так, відповідно до п. 11 Інструкції щодо заповнення форми заяви батьків (матері або батька), інших родичів або законного представника про відмову забрати дитину з пологового будинку, іншого закладу охорони здоров’я, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства внутрішніх справ України від 17.12.2013 р. № 1095/1239 інформація, що міститься у заяві, є інформацією з обмеженим доступом та не підлягає розголошенню.

Відповідно до п. 16 Інструкції щодо заповнення форми акта закладу охорони здоров’я та органу внутрішніх справ України про дитину, яку батьки (матір або батько), інші родичі або законний представник відмовилися забрати з пологового будинку, іншого закладу охорони здоров’я, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства внутрішніх справ України від 17.12.2013 р. № 1095/1239, інформація, що міститься в акті, є інформацією з обмеженим доступом та не підлягає розголошенню.

Пункт 14 Інструкції щодо заповнення форми акта закладу охорони здоров’я та органу внутрішніх справ України про дитину, покинуту в пологовому будинку, іншому закладі охорони здоров’я, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства внутрішніх справ України від 17.12.2013 р. № 1095/1239, передбачає, що інформація, що міститься в акті, є інформацією з обмеженим доступом та не підлягає розголошенню.

Аналогічне положення міститься в и. 18 Інструкції щодо заповнення форми акта органу внутрішніх справ України та закладу охорони здоров’я про підкинуту чи знайдену дитину та її доставку, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства внутрішніх справ України від 17.12.2013 р. № 1095/1239. Щоправда, у випадку, коли дитина була підкинута чи знайдена, складно отримати інформацію про біологічних батьків та походження дитини.

Сімейний адвокат у справах щодо права на таємницю усиновлення

Для ефективного вирішення справи щодо права на таємницю усиновлення слід звернутися до професійних сімейних адвокатів.

Адвокат по сімейним справам:

 • надасть юридичну консультацію по сімейним справам;
 • допоможе визначити оптимальний варіант рішення сімейної справи;
 • підготує всі необхідні документи;
 • супроводить протягом усього судового процесу.

Наші сімейні адвокати зроблять все необхідне для швидкого і якісного завершення юридичної справи!

Скрябін Олексій Миколайович
адвокат по сімейним справам
Звернення до нас – це спосіб заощадити час і гроші у вирішенні питання щодо права на таємницю усиновлення.

Якщо Ви не знаєте, як правильно вчинити, щоб вирішити справу на Вашу користь – напишіть або зателефонуйте нашим юристам по сімейним справам!

Перший крок на шляху до успіху у вирішенні справи щодо права на таємницю усиновлення – звернення до хороших сімейних адвокатів!

Якщо стаття “Право на таємницю усиновлення” була корисною для Вас – ставте лайк. Ми будемо надавати Вам найбільш актуальну і корисну інформацію у сфері сімейного права, а також про нові зміни в законодавстві України щодо права на таємницю усиновлення.

 

Корисні матеріали сайту advokat-skriabin.com:

 1. Заява про усиновлення дитини
 2. Звільнення від сплати заборгованості за аліментами
 3. Відповідальність за несплату аліментів
 4. Стягнення аліментів за минулий період та заборгованості за аліментами
 5. З якого моменту присуджуються аліменти на дитину
 6. Розлучення, якщо чоловік або дружина за кордоном
 7. Реєстрація рішення суду при розлученні в РАГСі
 8. Визнання шлюбу недійсним
 9. Перекладач при розлученні
Оцініть статтю
( 1 оцінка, середнє 5 з 5 )
Поділитися з друзями
SKRIABIN