✅Обставини, які впливають на розмір аліментів

obstavyny-vrakhovuyutsya-sudom-vyznachenni-rozmiru-alimentiv-advokat

Обставини, які враховуються судом при визначенні розміру аліментів

Обставини, які впливають на розмір аліментів

Скрябін Олексій Миколайович
адвокат по сімейним справам
Нашим сімейним адвокатам дуже часто задають такі питання: Чи може суд зменшити розмір аліментів, якщо платник аліментів надасть докази наявності проблем зі здоров'ям? Скільки складає мінімальний розмір аліментів на одну дитину?

На нашому сайті advokat-skriabin.com Ви можете ознайомитись з темою: “Обставини, які впливають на розмір аліментів” та у разі виникнення запитань звернутись за юридичною консультацією до наших сімейних юристів та адвокатів, які нададуть Вам юридичні послуги по сімейним справам.

Обставини, які враховуються  при визначенні суми аліментів 2021

Обставини, що впливають на розмір аліментів. Суд враховує такі обставини при розрахунку суми аліментів на дитину:

1) стан здоров’я та матеріальне становище дитини;

2) стан здоров’я та матеріальне становище платника аліментів;

3) наявність у платника аліментів інших дітей, непрацездатних чоловіка, дружини, батьків, дочки, сина:

З.1) наявність на праві власності, володіння та/або користування у платника аліментів майна та майнових прав.

В тому числі:

 • рухомого та нерухомого майна;
 • грошових коштів;
 • виключних прав на результати інтелектуальної діяльності;
 • корпоративних прав;

З.2) доведені стягувачем аліментів витрати платника аліментів. В тому числі на придбання нерухомого або рухомого майна, сума яких перевищує десятикратний розмір прожиткового мінімуму для працездатної особи. Якщо платником аліментів не доведено джерело походження коштів;

4) інші обставини, що мають істотне значення.

Рекомендований розмір аліментів на дитину

Розмір аліментів має бути необхідним та достатнім для забезпечення гармонійного розвитку дитини.

Мінімальна гарантована сума аліментів на одну дитину встановлена законодавством. Вона не може бути меншою, ніж 50 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

Мінімальний рекомендований розмір аліментів на одну дитину становить розмір прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. Такий розмір виплат на дитину може бути присуджений судом у разі достатності заробітку (доходу) платника аліментів.

Що враховує суд при визначенні аліментів?

Суд не обмежується розміром заробітку (доходу) платника аліментів. У разі встановлення наявності у нього витрат, які перевищують його заробіток (дохід). І щодо яких таким платником аліментів не доведено джерело походження коштів для їх оплати.

Перелік обставин, які враховуються судом при визначенні суми виплат на утримання дитини, є невичерпним. Незалежно від способу надання утримання дитині при визначенні розміру аліментів судом враховуються такі обставини, що впливають на розмір аліментів:

 • стан здоров’я та матеріальне становище дитини;
 • стан здоров’я та матеріальне становище платника аліментів;
 • наявність у платника аліментів інших дітей, непрацездатних чоловіка, дружини, батьків, дочки, сина;
 • наявність на праві власності, володіння та/або користування у платника аліментів майна та майнових прав.

Нашим адвокатам advokat-skriabin.com часто задають такі питання: Як змінити розмір аліментів? Обставини, які враховуються судом при визначенні розміру аліментів, зміни розміру аліментів на дитину, припинення права на аліменти, відрахування аліментів, як впливає народження дитини в новій сім’ї на розмір аліментів? Чи є збільшення мінімального розміру аліментів.

Правове регулювання встановлення розміру аліментів

Розмір аліментів має бути необхідним та достатнім для забезпечення гармонійного розвитку дитини. Мінімальний гарантований розмір аліментів на одну дитину не може бути меншим, ніж 50 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

Такий мінімальний гарантований розмір виплат на утримання однієї дитини встановлюється з 28 серпня 2018 р. Коли набрав чинності Закон України від 3 липня 2018 р. № 2475-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення економічних передумов для посилення захисту права дитини на належне утримання».

Відповідно до ст. 1 Закону України від 5 жовтня 2000 р. № 2017-ІІІ «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії» (Відомості Верховної Ради України. 2000. № 48. Ст. 409) прожитковий мінімум — це вартісна величина достатнього для забезпечення нормального функціонування організму людини, збереження його здоров’я набору продуктів харчування, а також мінімального набору непродовольчих товарів та мінімального набору послуг, необхідних для задоволення основних соціальних і культурних потреб особистості.

Встановлена сума прожиткового мінімуму також може бути віднесена в ті обставини, що впливають на суму аліментів . Прожитковий мінімум на одну особу, а також окремо для тих, хто відноситься до основних соціальних і демографічних груп населення, щороку затверджується Верховною Радою України в законі про Державний бюджет України на відповідний рік (ч. З ст. 4 Закону України «Про прожитковий мінімум»).

Мінімальний прожитковий мінімум для дітей різного віку

Стаття 7 Закону України від 15 грудня 2020 р. 1082-IX «Про Державний бюджет України на 2021 рік» встановила у 2021 р. прожитковий мінімум. Так, на одну особу в розрахунку на місяць для основних соціальних і демографічних груп населення:

 1. дітей віком до 6 років: з 1 січня – 1921 гривня, з 1 липня – 2013 гривень, з 1 грудня – 2100 гривень
 2. дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня – 2395 гривень, з 1 липня – 2510 гривень, з 1 грудня – 2618 гривень.

Мінімальний гарантований розмір виплат на одну дитину гарантується дитині в усіх випадках стягнення аліментів на утримання дитини.

Приклад із юридичної практики

Так, при касаційному розгляді справи про збільшення розміру аліментів, рішенням за якою аліменти було стягнуто в твердій грошовій сумі, Касаційний цивільний суд Верховного Суду в своїй постанові від 7 листопада 2018 р. у справі № 355/511/17 зазначив, що, вирішуючи спір, суд першої інстанції, встановивши наявність підстав для зміни розміру аліментів.

Зокрема збільшення розміру прожиткового мінімуму, наявність у відповідача у власності земельних ділянок, від надання в оренду однієї з яких він отримує дохід, а іншу обробляє самостійно, збільшив розмір аліментів, визначених рішенням Баришівського районного суду Київської області від 9 квітня 2004 р., до 844 грн.

Ця сума складає 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку на час ухвалення рішення суду і є необхідним для фізичного, розумового, духовного, морального та соціального розвитку дитини.

Такі висновки суду першої інстанції є правильними, відповідають обставинам справи та ґрунтуються на вимогах закону. Змінюючи рішення суду першої інстанції та зменшуючи розмір аліментів, апеляційний суд зазначеного не врахував.

Суд визначив аліменти у розмірі меншому, ніж це передбачено ч. 2 ст. 182 СК у редакції, чинній на час ухвалення рішення апеляційного суду. Той факт, що відповідач офіційно не працевлаштований і має на утриманні двох малолітніх дітей, не звільняє його від обов’язку забезпечувати належне утримання свого неповнолітнього сина.

Тобто він має сплачувати аліменти у мінімальному розмірі, визначеному законом. Ураховуючи викладене, суд першої інстанції на підставі належним чином оцінених доказів дійшов правильного висновку про задоволення позову.

Мінімальний рекомендований розмір аліментів

Мінімальний рекомендований розмір виплат на одну дитину становить розмір прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку і може бути присуджений судом у разі достатності заробітку (доходу) платника аліментів.

Така мінімальна рекомендована сума аліментів на одну дитину встановлюється з 28 серпня 2018 р., коли набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення економічних передумов для посилення захисту права дитини на належне утримання».

Мінімальна рекомендована сума виплат на одну дитину може встановлюватися судом не у всіх випадках. А лише тоді, коли платник аліментів має достатній заробіток (дохід). Поняття «достатність заробітку (доходу)» є оціночним поняттям. Тому оцінюється судом у конкретній життєвій ситуації.

Максимальний розмір аліментів на дитину

Сімейний Кодекс не містить положень про максимальний розмір аліментів на дитину, проте його необхідно визначати з урахуванням положень ч. З ст. 70 Закону України «Про виконавче провадження».

Ця стаття передбачає, що загальний розмір усіх відрахувань під час кожної виплати заробітної плати та інших доходів боржника не може перевищувати 50 відсотків заробітної плати, що має бути виплачена працівнику, у тому числі у разі відрахування за кількома виконавчими документами.

Олексій Скрябін
Олексій Скрябін
адвокат по сімейним справам
Це обмеження не поширюється на відрахування із заробітної плати у разі відбування боржником покарання. У виді виправних робіт і стягнення аліментів на неповнолітніх дітей. У таких випадках розмір відрахувань із заробітної плати не може перевищувати 70 відсотків.

Звернення стягнення на пенсію здійснюється відповідно до ч. 2 ст. 50 Закону України від 9 липня 2003 р. № 1058-IV «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». Ця стаття передбачає, що розмір відрахування з пенсії обчислюється із суми, що належить пенсіонерові до виплати.

З пенсії може бути відраховано не більш як 50 відсотків її розміру на утримання членів сім’ї (аліменти). Згідно з абз. 4 ч. 2 ст. 70 Закону України «Про виконавче провадження» з пенсії може бути відраховано не більш як 50 відсотків її розміру на утримання членів сім’ї (аліменти).

Перелік видів доходів, які враховуються при визначенні розміру аліментів

Суд не обмежується розміром заробітку (доходу) платника аліментів при встановленні розміру аліментів.

Суд, визначаючи обставини, що впливають на розмір аліментів на дитину, може вийти за межі обмежень відрахувань із заробітної плати та інших доходів боржника:

 1. в разі встановлення в судовому порядку наявності у платника аліментів витрат, що перевищують його заробіток (дохід);
 2. в разі встановлення витрат, у яких не доведено джерело походження коштів для їх оплати.

Сімейний адвокат у справах щодо обставин, які впливають на розмір аліментів

Для ефективного вирішення справи щодо обставин, які впливають на розмір аліментів слід звернутися до професійних сімейних адвокатів.

Адвокат по сімейним справам:

 • надасть юридичну консультацію по сімейним справам;
 • допоможе визначити оптимальний варіант рішення сімейної справи;
 • підготує всі необхідні документи;
 • супроводить протягом усього судового процесу.

Наші сімейні адвокати зроблять все необхідне для швидкого і якісного завершення юридичної справи!

Скрябін Олексій Миколайович
адвокат по сімейним справам
Звернення до нас – це спосіб заощадити час і гроші у вирішенні питання щодо обставин, які впливають на розмір аліментів.

Якщо Ви не знаєте, як правильно вчинити, щоб вирішити справу на Вашу користь – напишіть або зателефонуйте нашим юристам по сімейним справам!

Перший крок на шляху до успіху у вирішенні справи щодо обставин, які впливають на розмір аліментів – звернення до хороших сімейних адвокатів!

Якщо стаття “Обставини, які впливають на розмір аліментів” була корисною для Вас – ставте лайк. Ми будемо надавати Вам найбільш актуальну і корисну інформацію в сфері сімейного права, а також про нові зміни в законодавстві України щодо обставин, які впливають на розмір аліментів.

Корисні матеріали сайту advokat-skriabin.com:

 1. Довідка (заява) про сімейний стан в Україні
 2. Як затягнути справу про розлучення в суді
 3. Помилки в документах суду і РАГСу при розлученні
 4. Розірвання шлюбу, зареєстрованого за кордоном, в Україні
 5. Як вибрати хорошого юриста або адвоката з розлучень
 6. Чоловік, дружина, діти до і після розлучення
 7. До якого суду подавати заяву на розлучення?
 8. Розлучення без прописки і реєстрації
 9. Розлучення через РАГС без присутності чоловіка
Оцініть статтю
( 2 оцінки, середнє 5 з 5 )
Поділитися з друзями
SKRIABIN