✅ Контроль за витрачанням аліментів

kontrol-vytrachannyam-alimentiv-advokat

Контроль органу опіки та піклування за цільовим витрачанням аліментів

Зміст
 1. Контроль за витрачанням аліментів
 2. Контроль органу опіки та піклування за цільовим витрачанням аліментів
 3. Позовна заява про нецільове витрачання аліментів
 4. Контроль за цільовим витрачанням аліментів
 5. Порядок проведення контролю за витрачанням аліментів
 6. Підстава для проведення інспекційного відвідування одержувача аліментів
 7. Заборгованість по аліментам і перевірка витрачання аліментів
 8. Попередження про проведення перевірки витрачання аліментів
 9. Перевірка умов проживання дитини та цільове використання аліментів
 10. Базові потреби дитини, що отримує аліменти
 11. Участь дитини в проведенні перевірки цільового використання аліментів
 12. Документальне підтвердження цільового витрачання аліментів
 13. Висновок проведення перевірки про витрачання аліментів
 14. Зменшення розміру аліментів при нецільовому витрачанні
 15. Сімейний адвокат у справах щодо контролю за витрачанням аліментів
 16. Найчастіші питання адвокату

Контроль за витрачанням аліментів

Скрябін Олексій Миколайович
адвокат по сімейним справам
Нашим сімейним адвокатам дуже часто задають такі питання: Що треба робити при виявленні факту нецільового використання аліментів? Як скласти позов про нецільове використання аліментів? Хто ініціює перевірку цільового використання коштів?

На нашому сайті advokat-skriabin.com Ви можете ознайомитись з темою: “Контроль за витрачанням аліментів” та у разі виникнення запитань звернутись за юридичною консультацією до наших сімейних юристів та адвокатів, які нададуть Вам юридичні послуги по сімейним справам.

Контроль органу опіки та піклування за цільовим витрачанням аліментів

Контроль за цільовим витрачанням аліментів здійснюється органом опіки та піклування у формі інспекційних відвідувань одержувача аліментів, порядок та періодичність здійснення яких визначаються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері усиновлення та захисту прав дітей.

За заявою платника аліментів (крім тих, які мають заборгованість зі сплати аліментів) інспекційні відвідування одержувача аліментів здійснюються органом опіки та піклування позапланово, але не більше одного разу на три місяці.

Нашим адвокатам advokat-skriabin.com часто задають такі питання: як звільнитися від сплати аліментів, як змусити колишню дружину звітувати по аліментах України, чи може колишній чоловік вимагати звіт по аліментах України,  чи повинна дружина звітувати за аліменти, як зобов’язати звітувати за аліменти судова практика, як змусити колишню дружину звітувати по аліментах. В цій статті розглянемо основні аспекти вирішення вказаних питань.

Позовна заява про нецільове витрачання аліментів

У разі нецільового витрачання аліментів платник має право звернутися до суду з позовом про зменшення розміру аліментів або про внесення частини аліментів на особистий рахунок дитини у відділенні Державного ощадного банку України.

У Сімейному Кодексі зазначаються положення про здійснення органом опіки та піклування контролю за цільовим витрачанням аліментів у формі інспекційних відвідувань одержувача аліментів.

Аліменти є власністю дитини, тому той із батьків, на ім’я якого виплачуються аліменти, зобов’язаний розпоряджатися аліментами виключно за цільовим призначенням в інтересах дитини.

Контроль за цільовим витрачанням аліментів

Процедуру здійснення контролю за цільовим витрачанням коштів на утримання дитини (аліментів) одним із батьків або іншим законним представником дитини, разом з яким вона проживає, визначає наказ Міністерства соціальної політики України від 15 листопада 2018 р. № 1713 «Про затвердження Порядку здійснення органами опіки та піклування контролю за цільовим витрачанням аліментів на дитину», який передбачає, що контроль за цільовим витрачанням аліментів здійснюють органи опіки та піклування шляхом проведення інспекційних відвідувань одержувача аліментів.

Безпосереднє проведення інспекційного відвідування покладається на службу у справах дітей відповідної районної, районної у містах Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті (у разі її утворення) ради, сільської, селищної ради об’єднаної територіальної громади за місцем проживання одержувача аліментів із залученням (за потреби) інших посадових осіб суб’єктів соціальної роботи із сім’ями, дітьми та молоддю (психолог, соціальний педагог, фахівець із соціальної роботи).

Порядок проведення контролю за витрачанням аліментів

Кількість посадових осіб, що проводять інспекційне відвідування, не може бути меншою ніж дві особи (п. З наказу Міністерства соціальної політики України від 15 листопада 2018 р. № 1713 «Про затвердження Порядку здійснення органами опіки та піклування контролю за цільовим витрачанням аліментів на дитину»),

У ч. 1 ст. 186 Сімейного Кодексу передбачається, що за заявою платника аліментів (крім тих, які мають заборгованість зі сплати аліментів) інспекційні відвідування одержувача аліментів здійснюються органом опіки та піклування позапланово, але не більше одного разу на три місяці.

Підстава для проведення інспекційного відвідування одержувача аліментів

Підставою для проведення інспекційного відвідування одержувача аліментів є заява платника аліментів, подана до районної, районної у містах Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті (у разі її утворення) ради, сільської, селищної ради об’єднаної територіальної громади за місцем проживання одержувача аліментів або до відповідної служби у справах дітей.

Для підтвердження сплати аліментів разом із заявою платник аліментів обов’язково подає розрахунок заборгованості зі сплати аліментів за останні 12 місяців, виданий відповідно до Інструкції з організації примусового виконання рішень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 02 квітня 2012 р. № 512/5, а також відомості про місце проживання отримувача аліментів.

У разі повторного впродовж року звернення платника аліментів із заявою про проведення інспекційного відвідування подається розрахунок заборгованості зі сплати аліментів за період, що минув з дати проведення попереднього інспекційного відвідування.

У разі якщо аліменти на дитину сплачуються не за рішенням суду (за домовленістю між батьками дитини, договір між батьками про сплату аліментів на дитину), платник аліментів надає копії інших документів, що підтверджують сплату аліментів на дитину та їх розмір.

Заборгованість по аліментам і перевірка витрачання аліментів

Наявність заборгованості зі сплати аліментів є підставою для відмови платнику аліментів у проведенні інспекційного відвідування одержувача аліментів (п. 4 наказу Міністерства соціальної політики України «Про затвердження Порядку здійснення органами опіки та піклування контролю за цільовим витрачанням аліментів на дитину»).

Інспекційне відвідування проводиться впродовж 30 календарних днів з дати надходження заяви платника аліментів.

Одержувач аліментів обов’язково інформується про проведення інспекційного відвідування шляхом надсилання рекомендованого листа з повідомленням про вручення не пізніше ніж за 7 календарних днів до запланованого дня його проведення з подальшим узгодженням дати та часу візиту засобами телефонного та/або електронного зв’язку (за можливості).

Попередження про проведення перевірки витрачання аліментів

У рекомендованому листі одержувач аліментів попереджається про адміністративну відповідальність, передбачену ст. 188-50 Кодексу України про адміністративні правопорушення, за створення ним перешкод у проведенні інспекційного відвідування.

У разі наявності об’єктивних обставин, що унеможливлюють проведення інспекційного відвідування, за умови їх подальшого підтвердження копією відповідного документа:

 • у зв’язку з хворобою дитини та/або одержувача аліментів;
 • перебуванням його та/або дитини на лікуванні у закладі охорони здоров’я;
 • службовому відрядженні;
 • виїздом разом з дитиною на оздоровлення та відпочинок, зокрема за кордон тощо

Строк проведення інспекційного відвідування може бути подовжено, але не більше ніж до 45 календарних днів від дати надходження заяви про його проведення.

У разі неможливості проведення інспекційного відвідування у встановлений строк платник аліментів інформується про це із зазначенням причини, внаслідок якої інспекційне відвідування не проведено. У такому разі платник аліментів може повторно звернутися із заявою про його проведення.

Перевірка умов проживання дитини та цільове використання аліментів

У ході проведення інспекційного відвідування здійснюється обстеження умов проживання дитини з метою визначення рівня задоволення її індивідуальних потреб.

При цьому береться до уваги розмір аліментів, що сплачуються на дитину (пункти 5-8 наказу Міністерства соціальної політики України «Про затвердження Порядку здійснення органами опіки та піклування контролю за цільовим витрачанням аліментів на дитину»).

Відповідно до пунктів 9-11 наказу Міністерства соціальної політики України «Про затвердження Порядку здійснення органами опіки та піклування контролю за цільовим витрачанням аліментів на дитину», у разі якщо розмір аліментів, що сплачується на дитину, не перевищує розміру двох прожиткових мінімумів для дитини відповідного віку (на кожну дитину), оцінюється рівень забезпечення базових потреб дитини.

Базові потреби дитини, що отримує аліменти

Базові потреби дитини:

 • забезпечення харчуванням;
 • необхідними ліками у разі потреби;
 • одягом та взуттям відповідно до сезону;
 • іграшками та іншими засобами для розвитку та навчання дитини відповідно до її віку.

У разі якщо розмір аліментів складає понад два прожиткових мінімуми для дитини відповідного віку (на кожну дитину), підтвердженням цільового використання аліментів на дитину можуть бути:

 • наявність облаштованих відповідними меблями та речами місць для сну та відпочинку дитини;
 • її розвитку та навчання;
 • приміщень для прийняття їжі та санітарно-гігієнічних потреб;
 • обладнання для занять спортом;
 • музичних інструментів;
 • відвідування дитиною навчальних курсів, гуртків та секцій;
 • відкриття на ім’я дитини банківського рахунку;
 • витрати на оздоровлення та лікування дитини, придбання засобів реабілітації тощо.

Під час проведення інспекційного відвідування звертається увага на зовнішній вигляд дитини, її загальний стан та самопочуття, інші ознаки, що можуть свідчити про неналежний рівень задоволення її індивідуальних потреб з урахуванням віку, статі, стану здоров’я, особливостей розвитку (хворобливий вигляд, невідповідність ваги та зросту віку дитини, занедбаність, відсутність продуктів харчування тощо).

Участь дитини в проведенні перевірки цільового використання аліментів

Згідно з п. 12 наказу Міністерства соціальної політики України від «Про затвердження Порядку здійснення органами опіки та піклування контролю за цільовим витрачанням аліментів на дитину», у разі якщо дитина досягла такого віку та рівня розвитку, що може висловити свою думку, проводиться бесіда з дитиною з метою з’ясування рівня задоволення її індивідуальних потреб, зокрема у харчуванні, забезпеченні необхідним одягом, іншими речами та засобами, необхідними для її належного догляду та розвитку.

У разі якщо під час обстеження умов проживання дитини не вдалося об’єктивно з’ясувати стан задоволення її індивідуальних потреб, служба у справах дітей може звернутися із запитами:

 • до закладів освіти;
 • охорони здоров’я або соціального забезпечення, у яких дитина отримує відповідні послуги, щодо стану здоров’я дитини (зокрема, спричиненого наявністю чи відсутністю належного харчування, забезпеченням її необхідними ліками у разі потреби тощо);
 • наявності у дитини необхідного для навчання та виховання приладдя;
 • одягу відповідно до віку та сезону;
 • отримання за потреби соціальних та інших послуг, у тому числі платних;
 • до надавачів житлово-комунальних послуг щодо стану їх оплати за місцем проживання дитини.

Документальне підтвердження цільового витрачання аліментів

Відповідно до п. 14 наказу Міністерства соціальної політики України «Про затвердження Порядку здійснення органами опіки та піклування контролю за цільовим витрачанням аліментів на дитину» документи для підтвердження цільового використання коштів одержувач аліментів може надати виключно за власним бажанням та за умови їх наявності.

Такими документами можуть бути:

 1. чеки;
 2. квитанції;
 3. довідки тощо.

Також виключно за власним бажанням одержувач аліментів може надати письмове пояснення щодо цільового використання аліментів, яке долучається до висновку за результатами проведення інспекційного відвідування.

Висновок проведення перевірки про витрачання аліментів

Протягом 5 робочих днів після проведення інспекційного відвідування складається висновок за результатами інспекційного відвідування щодо цільового витрачання аліментів на дитину за встановленою формою, копії якого, завірені в установленому порядку, надсилаються рекомендованими листами з повідомленням про вручення платнику та одержувачу аліментів.

У разі неотримання копії висновку поштою платник та одержувач аліментів мають право звернутися за його отриманням до служби у справах дітей.

У разі повторного звернення платника аліментів про проведення інспекційного відвідування таке відвідування проводиться не раніше ніж через три місяці з дати проведення попереднього інспекційного відвідування.

У разі виявлення за результатами проведеного інспекційного відвідування ознак, що можуть свідчити про нецільове витрачання аліментів, платник аліментів відповідно до ст. 186 Сімейного Кодексу має право звернутися до суду з позовом про зменшення розміру аліментів або про внесення частини аліментів на особистий рахунок дитини у відділенні Державного ощадного банку України.

Зменшення розміру аліментів при нецільовому витрачанні

Зменшення розміру аліментів, що обумовлене нецільовим витрачанням аліментів одержувачем аліментів, є можливим, якщо суд встановить, що розмір аліментів, що стягувалися на утримання дитини, перевищує той розмір аліментів, який необхідний для забезпечення рівня життя дитини, достатнього для її фізичного, інтелектуального, морального, культурного, духовного і соціального розвитку, й при цьому не порушуються права дитини, зокрема, не порушується її право на мінімальний гарантований розмір аліментів.

Що стосується внесення частини аліментів на особистий рахунок дитини у відділенні Державного ощадного банку України, то таке положення законодавця спрямоване на забезпечення інтересів дитини, оскільки аліменти є власністю дитини, розпорядження грошовими коштами на особистому рахунку дитини здійснюється з урахуванням положень Цивільного Кодексу про дієздатність фізичної особи.

Зокрема, згідно з ч. З ст. 32 Цивільного Кодексу неповнолітня особа може розпоряджатися грошовими коштами, що внесені повністю або частково іншими особами у фінансову установу на її ім’я, за згодою органу опіку та піклування та батьків (усиновлювачів) або піклувальника.

Сімейний адвокат у справах щодо контролю за витрачанням аліментів

Для ефективного вирішення справи щодо контролю за витрачанням аліментів слід звернутися до професійних сімейних адвокатів.

Адвокат по сімейним справам:

 • надасть юридичну консультацію по сімейним справам;
 • допоможе визначити оптимальний варіант рішення сімейної справи;
 • підготує всі необхідні документи;
 • супроводить протягом усього судового процесу.

Наші сімейні адвокати зроблять все необхідне для швидкого і якісного завершення юридичної справи!

Скрябін Олексій Миколайович
адвокат по сімейним справам
Звернення до нас – це спосіб заощадити час і гроші у вирішенні питання щодо контролю за витрачанням аліментів.

Якщо Ви не знаєте, як правильно вчинити, щоб вирішити справу на Вашу користь – напишіть або зателефонуйте нашим юристам по сімейним справам!

Перший крок на шляху до успіху у вирішенні справи щодо контролю за витрачанням аліментів – звернення до хороших сімейних адвокатів!

Якщо стаття “Контроль за витрачанням аліментів” була корисною для Вас – ставте лайк. Ми будемо надавати Вам найбільш актуальну і корисну інформацію у сфері сімейного права, а також про нові зміни в законодавстві України щодо контролю за витрачанням аліментів.

Найчастіші питання адвокату

☝ Хто здійснює контроль за цільовим витрачанням аліментів?
☝ В якій формі проводиться контроль за витрачанням аліментів?
☝ На що звертають увагу при проведенні контролю за витрачанням аліментів?

Корисні матеріали сайту advokat-skriabin.com:

 1. Таємниця розлучення в закритому судовому засіданні
 2. Розлучення з іноземним громадянином в Україні
 3. Реєстрація шлюбу в РАГСі України
 4. Реєстрація шлюбу з іноземцем в Україні
 5. Порядок припинення шлюбу
 6. Закон про розлучення в Україні
 7. Довідка (заява) про сімейний стан в Україні
 8. Як затягнути справу про розлучення в суді
 9. Помилки в документах суду і РАГСу при розлученні
Оцініть статтю
( 1 оцінка, середнє 5 з 5 )
Поділитися з друзями
SKRIABIN