Рейтинг@Mail.ru
Позовна заява про визнання договору купівлі-продажу квартири дійсним

Без хорошего адвоката любое правове поле - минное

Жовтневий районний суд
69063, м. Запоріжжя, вул. Дзержинського, 6
телефон: 061 764 40 73

Позивач: 
ХХХХХХХ Володимир Анатолійович
05 березня ХХХХ р.н.
Зареєстрован та проживаю за адресою:
м.Запоріжжя, вул.ХХХХХХ буд 2 кв. 229
тел.:ХХХХХХ

Відповідач:
Запорізька товарна біржа «ХХХХХХ»
69037, Україна, м.Запоріжжя
вул. ХХХХХХХХ, 41
тел.: ХХХХХХХХХ

Треті особи:
ХХХХХХХ Галина Василівна

Останне відомо місце проживання:
69000, м.Запоріжжя, вул. Казача буд. 43, кв. 100
Тел.: не відомий

 

ХХХХХХХ Володимир Віталійович
Зареєстрований та проживає за адресою:
69000, м.Запоріжжя, вул. ХХХХХХХ буд. 43, кв. Х
Тел.: не відомий

ХХХХХХХ Таіса Вікторівна
Останне відомо місце проживання:
69000, м.Запоріжжя, ХХХХХХХ 23 кв.Х
Тел.: не відомий

 

ХХХХХХХХХ Лілія Олексіївна
Зареєстрована та проживає за адресою:
69000, м.Запоріжжя, вул. ХХХХХХ буд. 12Б, кв. Х
Тел.: не відомий

 

ПОЗОВНА ЗАЯВА

ПРО ВИЗНАННЯ ДОГОВОРУ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ КВАРТИРИ ДІЙСНИМ

12.06.ХХХХ року я, ХХХХХХХ Володимир Анатолійович 05 березня ХХХХ р.н. уклав договір купівлі продажу квартири, яка знаходиться за адресою м.Запоріжжя, вул. Проспект Леніна Х кв. Х з ХХХХХХХ Галиною Василівною, ХХХХХХХ Володимиро Віталійовичем, ХХХХХХХ Таісею Вікторівною, ХХХХХХХ Лілією Олексіївною. Кожному з продавців квартири за адресою м. Запоріжжя, вул. Проспект Леніна ХХ кв. Х належало по ¼ частини, тобто в рівних частках.

Зазначений договір був укладений в Запорізькій товарній біржі «Гілея» та посвідчений підписами продавців, покупцем, та Президентом Товарної біржі «ХХХХХХ »Капітал - Центр.

Квартира була продана за 460000000 корбованців.

Відповідно до ст. 224 ЦК України від 18.07.1963 за договором купівлі-продажу продавець зобов'язується передати майно у власність покупцеві, а покупець зобов'язується прийняти майно і сплатити за нього певну грошову суму.

Я, ХХХХХХХ Володимир Анатолійович сплатив за квартиру та прийняв її шляхом проживання в цій квартирі та реєстрацією, про що є відмітка в моєму паспорті зареєстрований за адресою: Проспект Леніна ХХ кв. Х з 20.08.ХХХХ року та знятий з реєстрації 06.04.ХХХХ року.

Таким чином всі зобов’язання за договором купівлі-продажу нерухомого майна сторонами виконані в повному обсязі, тому договір купівлі-продажу може бути визнаний дійсним в судовому порядку, що передбачено ст. 47 ЦК України в редакції 1963 року, за якою якщо одна з сторін повністю або частково виконала угоду, що потребує нотаріального посвідчення, а друга сторона ухиляється від нотаріального оформлення угоди, суд вправі за вимогою сторони, яка виконала угоду, визнати угоду дійсною. В цьому разі наступне нотаріальне оформлення угоди не вимагається.

Зазначений договір купівлі продажу квартири був зареєстрований в ТОВ ЗМБТІ за реєстровим номером ХХХХХХХ  на підставі чого мені був виданий технічний паспорт на квартиру.

Також на теперішній час квартира за адресою: м. Запоріжжя, вул. Проспект Леніна ХХ кв. ХХ зареєстрована у Реєстраційній службі міста Запоріжжя за адресою: 69063, м. Запоріжжя, вул. Дзержинського, 5, що підтверджується інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстр прав власності на нерухоме майно, державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо об’єкта нерухомого майна.

Однак на теперішній час я вирішив розпорядитися своєю квартирою шляхом її продажу, однак нотаріус мене відмовила в цьому посилаючись на те, що мені необхідно звернутись до суду з позовом про визнання договору дійсним у зв’язку з тим, що нотаріусами так як в інструкції про проведення нотаріальних дій не передбачено як правовстановлюючих документів - угод затверджених на біржі.

У зв’язку з чим, я вимушений звернутись до суду.

На теперішній час у мене на руках фактично є всі документи в оригіналі, які я зобов’язуюсь представити суду в судовому засіданні для ознайомлення.

Відповідно до ч. 2. ст. 220 ЦК України від 2003 року Якщо сторони домовилися щодо усіх істотних умов договору, що підтверджується письмовими доказами, і відбулося повне або часткове виконання договору, але одна із сторін ухилилася від його нотаріального посвідчення, суд може визнати такий договір дійсним. У цьому разі наступне нотаріальне посвідчення договору не вимагається. 
Відповідно до ч.3. ст. 334 ЦК України від 2003 року Право власності на майно за договором, який підлягає нотаріальному посвідченню, виникає у набувача з моменту такого посвідчення або з моменту набрання законної сили рішенням суду про визнання договору, не посвідченого нотаріально, дійсним. 

Відповідно до ст. 650 ЦК України від 2003 року встановлено, що особливості укладення договорів на біржах, аукціонах, конкурсах тощо встановлюються відповідними актами цивільного законодавства.

Відповідно до ч. 4 ст. 656 ЦК України від 2003 року передбачено, що до договору купівлі-продажу на біржах, конкурсах, аукціонах (публічних торгах), договору купівлі-продажу валютних цінностей і цінних паперів застосовуються загальні положення про купівлю-продаж, якщо інше не встановлено законом про ці види договорів купівлі-продажу або не випливає з їхньої суті.

Відповідно до ст. 15 Закону України «Про товарну біржу» від 10.12.1991 року (що діяв і на момент укладення договору купівлі-продажу від 12.08.1999 р.), біржовою операцією визнається угода, що відповідає сукупності зазначених нижче умов: а) якщо вона являє собою купівлю-продаж, поставку та обмін товарів, допущених до обігу на товарній біржі; б) якщо її учасниками є члени біржі; в) якщо вона подана до реєстрації та зареєстрована на біржі не пізніше наступного за здійсненням угоди дня. Угоди, зареєстровані на біржі, не підлягають нотаріальному посвідченню та вважаються укладеними з моменту їх реєстрації на біржі.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 3, 113, 118-120 ЦПК України, ч.2 ст. 220, ч.3. ст. 334, ст. 650, ч. 4 ст. 656 ЦК України від 2003 року , ст. 47 ЦК України в редакції 1963 року, ст. 15 Закону України «Про товарну біржу» від 10.12.1991 року

ПРОШУ

  1. Визнати договір купівлі-продажу квартири за адресою м.Запоріжжя, вул. Проспект Леніна ХХ кв. Х укладений на Запорізькій товарній біржі «ХХХХ» 12.06.ХХХХХ року між покупцем ХХХХХХХ Володимиром Анатолійовичем 05 березня ХХХХ р.н. та продавцями ХХХХХХХ Галиною Василівною, ХХХХХХХим Володимиром Віталійовичем, ХХХХХХХ Таісею Вікторівною, ХХХХХ Лілією Олексіївною на реєстраційний №ХХХХХХ – дійсним.
  2. Судові витрати покласти на позивача по справі

ДОДАЮ:

1.Копія договору купівлі продажу квартири та реєстраційне посвідчення – 6прим.

2. Копія технічного паспорту на квартиру- 6 прим.

3. Копія відповіді ЗТБ «ХХХХ від 04.03.ХХХХ року»- 6 прим.

4. Копія розпорядження Жовтневої районної адміністрації- 6 прим.

5. Копії довідки про реєстрацію місця проживання відповідачів – 6 прим.

6. Копія довідки характеристики ЗМБТІ від 18 травня ХХХХ року.- 6 прим.

7. Копії інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав.- 6 прим.

8. Копія паспорту позивача- 6 прим.

9. Квитанція про сплату судового збору- 1прим.

 

«___»______________р.                                                     ХХХХХХХ Володимир Анатолійович

contract

Составление процессуальных документов

Иски, заявления

lawyer

Подача

документов в суды

gavel

Участие

в судебных заседаниях вместо Вас

court

100%

положительного исхода по вашему делу

Достижения

Удостоверения, дипломы, грамоты, сертификаты, благодарности, повышение квалификации, награды, свидетельство адвоката, аттестат доцента, диплом к.ю.н.

Подробнее

Последние новости

Отзывы

testimonial author Людмила Савенко

"Обращалась я к адвокату Скрябину А.Н., по делу алиментов, муж естественно не хотел обеспечивать ребенка, так как у него другая семья теперь. В тот момент естественно я была в отчаянии и надежд не было никаких, я потеряла веру в себя. Но когда мы успешно выиграли процесс с Алексеем Николаевичем, я поняла что нет ничего не возможного. Я даже жить стала по другому, в меня вселилась уверенность в себе и в завтрашнем дне. После этой ситуации я поняла. что если мне понадобиться помощь высококвалифицированного адвоката я обращусь только к СКРЯБИНУ АЛЕКСЕЮ НИКОЛАЕВИЧУ!!!!!!!!!!!!! Здоровья ВАМ, счастья и профессионального благополучия!!!!!!!!!"

Узнать как со мной связаться Вы можете Здесь

По семейным делам

Видеоотзыв клиента о работе Скрябина А.Н.

Расположение офисов

Запорожье

ул. Гоголя 149
+38 066 777 37 33; +38 097 403 73 05; +38 093 899 91 94

Viber; WhatsApp +38 066 777 37 33
Email: skriabinadvokat@gmail.com

Рейтинг@Mail.ru