Рейтинг@Mail.ru
Клопотання про залучення третьої особи

Без хорошего адвоката любое правове поле - минное

Комунарському районному суду
м. Запоріжжя
69104 м. Запоріжжя, вул. Малиновського, 7
Судді ХХХХХХ. О.

Адвокат Скрябін О.М.
м.Запоріжжя, вул.гоголя 149, корп.2
тел.:0974037305
представляю інтереси на підставі договору
ХХХХХХХ ВІКТОРІЇ ЮРІЇВНИ,
14 вересня ХХХХ року народження,
прож. і зареєстрована: 69104 м. Запоріжжя,
вул. ХХХХХХХ, 6, кв. 43,
тел. ХХХХХХ
Справа № ХХХХХХ

 

Клопотання

про залучення третьої особи

У провадженні Комунарського суду знаходиться цивільна справа № ХХХХХХХ про оспорювання батьківства та виключення відомостей про батька з актового запису.

По даній цивільній справі зачипаються інтереси неповнолітньої дитини ХХХХХХХ Артема Дмитровича 01 жовтня ХХХХ року народження.

Відповідно до законодавства України коли зачипаються інтереси неповнолітньої дитини участь органів опіки та піклування є обов’язковою.

У Конвенції про права дитини від 20 листопада 1989 року говориться, що у всіх діях щодо дітей, незалежно від того, здійснюються вони державними чи приватними установами, що займаються питаннями соціального забезпечення, судами, адміністративними чи законодавчими органами, першочергова увага приділяється якнайкращому забезпеченню інтересів дитини.Статтею 55 Цивільного кодексу України передбачено, що опіка і піклування встановлюються з метою забезпечення особистих немайнових і майнових прав та інтересів малолітніх, неповнолітніх осіб, а також повнолітніх осіб, які за станом здоров’я не можуть самостійно здійснювати свої права та виконувати обов’язки. Інтереси таких осіб захищають, зокрема, органи опіки та піклування.

Органами опіки та піклування є районні, районні в містах Києві та Севастополі державні адміністрації, виконавчі органи міських, районних у містах, сільських, селищних рад. Безпосереднє ведення справ та координація діяльності щодо захисту прав дітей, зокрема дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, покладаються на служби у справах дітей (частина 1 статті 56 ЦК України, пункт 3 постанови Кабінету Міністрів України «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язані із захистом прав дитини » № 866 від 24 вересня 2008 року).

На практиці виникають випадки, коли не всі суди приділяють належну увагу вирішенню питання про повний або повноважний склад осіб, які беруть участь у справі, у багатьох випадках суди не залучають до участі в справі орган опіки та піклування, крім тих випадків, коли цей орган виступає позивачем.

З метою забезпечення правильного й однакового застосування судами окремих положень Цивільного процесуального кодексу України в червні 2009 року Пленум Верховного Суду України у своїй постанові № 5 «Про застосування норм цивільного процесуального законодавства, що регулюють провадження у справі досудового розгляду» надав роз’яснення. Згідно з вимогами частини 3 статті 45 ГПК України, суд повинен з’ясувати необхідність залучення до участі у справі органу державної влади або органу місцевого самоврядування для надання висновків у рамках своїх повноважень. Участь зазначених органів у цивільному процесі є обов’язковою у випадках, встановлених законом, або якщо суд визнає це необхідним.

Слід звернути увагу, що у разі якщо у попередньому судовому засіданні судом не було вирішено питання щодо складу осіб, які беруть участь у справі, позивач, відповідач або інша особа, яка бере участь у справі, мають право подати клопотання про залучення до участі в справі органу опіки та піклування як третьої особи, що не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору (стаття 35 Сімейного кодексу Україна).

У той же час обов’язковим є участь органів опіки та піклування при розгляді судом спорів щодо участі одного з батьків у вихованні дитини, місця проживання дитини, а також позбавлення і відновлення батьківських прав. Крім того, органи опіки та піклування зобов’язані брати участь у справах щодо питань побачення з дитиною матір’ю (батьком), позбавлених батьківських прав, відбирання дитини у особи, яка утримує її у себе не маючи на те законних підстав, управління батьками майном дитини, а також скасування усиновлення чи визнання його недійсним. Зазначений перелік справ не є вичерпним.

Статтею 19 СК України передбачено, що орган опіки та піклування подає до суду письмовий висновок щодо розв’язання спору.

З метою формування такого висновку співробітники органів опіки та піклування досліджують умови проживання дитини, проводять бесіди з батьками, а в разі необхідності також з родичами дитини або іншими особами, які бажають проживати з дитиною та брати участь у її вихованні. Враховуються ставлення батьків до виконання батьківських обов’язків, особиста прихильність дитини до кожного з них, стан здоров’я дитини та інші обставини, що мають істотне значення. Після з’ясування обставин, що призвели до виникнення спору між батьками щодо участі у вихованні дитини, а також вивчення інших документів, що відносяться до справи, орган опіки та піклування складає відповідний письмовий висновок і передає його до суду.

Якщо висновок органів опіки та піклування є недостатньо обґрунтованим і суперечить інтересам дитини, суд може з ним не погодитися (частина 6 статті 19 СК України).

Слід звернути увагу, що в окремих випадках з метою захисту прав дитини орган опіки та піклування має право самостійно звернутися до суду з позовом. Прикладом такого судового звернення може служити ситуація, коли дитина перебуває на обліку в службі у справах дітей у зв’язку з сімейним неблагополуччям, а батьки ухиляються від виконання батьківських обов’язків, і вичерпані всі профілактично-попереджувальних заходів до них.

Також, згідно з положеннями статті 237 ЦПК України, органи опіки та піклування можуть виступати позивачами у справах про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, про обмеження права неповнолітньої особи самостійно розпоряджатися своїм заробітком, стипендією або іншими доходами, а також про визнання фізичної особи недієздатною.

У справах окремого провадження, з обов’язковою участю представника органу опіки та піклування, в суді розглядаються справи про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи або визнання її недієздатною (стаття 240 ЦПК України), про надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності (стаття 244 ЦПК України) та про усиновлення дитини (частина 1 статті 254 ЦПК України).

Таким чином, органи опіки та піклування мають обов’язково залучатися до участі у справах, коли зачіпаються права дітей.

На підставі викладеного, керуючись ст. 35 Сімейного кодексу України

ПРОШУ

  1. Залучити до участі в справі службу (управління) у справах дітей Районна адміністрація Запорізької міської ради по Комунарському району, яка знаходиться за адресою: 69104, м. Запоріжжя, вул. Чумаченка, 32  тел/факс: 287-09-36, як третю особи, що не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору

 

 

20.08.ХХХХр.                                                                                                         О.М.Скрябін

 

www.advokat-skriabin.com

клопотання про залучення третьої особи, зразок клопотання про залучення третьої особи. ходатайство о привлечении третьего лица, образец ходатайства о привлечении третьего лица. request the involvement of a third party, like a request for the involvement of a third party.

contract

Составление процессуальных документов

Иски, заявления

lawyer

Подача

документов в суды

gavel

Участие

в судебных заседаниях вместо Вас

court

100%

положительного исхода по вашему делу

Достижения

Удостоверения, дипломы, грамоты, сертификаты, благодарности, повышение квалификации, награды, свидетельство адвоката, аттестат доцента, диплом к.ю.н.

Подробнее

Последние новости

Отзывы

testimonial author Людмила Савенко

"Обращалась я к адвокату Скрябину А.Н., по делу алиментов, муж естественно не хотел обеспечивать ребенка, так как у него другая семья теперь. В тот момент естественно я была в отчаянии и надежд не было никаких, я потеряла веру в себя. Но когда мы успешно выиграли процесс с Алексеем Николаевичем, я поняла что нет ничего не возможного. Я даже жить стала по другому, в меня вселилась уверенность в себе и в завтрашнем дне. После этой ситуации я поняла. что если мне понадобиться помощь высококвалифицированного адвоката я обращусь только к СКРЯБИНУ АЛЕКСЕЮ НИКОЛАЕВИЧУ!!!!!!!!!!!!! Здоровья ВАМ, счастья и профессионального благополучия!!!!!!!!!"

Узнать как со мной связаться Вы можете Здесь

По семейным делам

Видеоотзыв клиента о работе Скрябина А.Н.

Расположение офисов

Запорожье

ул. Гоголя 149
+38 066 777 37 33; +38 097 403 73 05; +38 093 899 91 94

Viber; WhatsApp +38 066 777 37 33
Email: skriabinadvokat@gmail.com

Рейтинг@Mail.ru