Рейтинг@Mail.ru
Договір про надання правової допомоги

Без хорошего адвоката любое правове поле - минное

ДОГОВІР

ПРО НАДАННЯ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ

 

10.09.ХХХХ р                                                            м. Запоріжжя

 posvid4ennia

АДВОКАТ
Скрябін Олексій Миколайович

69039, м. Запоріжжя, вул. Тимірязєва, 36
Тел. 0974037305                 

Персональний сайт:
www.advokat-skriabin.com

Свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю №639

Видано на підставі Рішення Кваліфікаційно дисциплінарної комісії Запорізької області від 14.09.2007

Прізвище, ім'я, по батькові особи яка звернулась (Клієнт)
ХХХХХХХ Олександр Олександрович, 04 січня ХХХХ року народження

По справі про зменшення розміру аліментів

Характер договору, права адвоката як представника по справі:

1. Адвокат надає правову допомогу Клієнтові з приводу представництва та захисту його інтересів у судах загальної юрисдикції, адміністративних судах та господарських судах всіх ланок а також у підприємствах, органах та організаціях усіх форм власності.
2.  Для виконання цього договору Клієнт надає Адвокату наступні повноваження: представляти інтереси клієнта: в державних, громадських, господарських та інших підприємствах, установах, організаціях України, незалежно від їх підпорядкування, форм власності та галузевої належності, в тому числі (але не виключно) в органах Міністерства внутрішніх справ, прокуратури. Міністерства юстиції, Державної податкової служби, Державної виконавчої служби (як сторони виконавчого провадження) при вирішенні будь-яких питань, що стосуватимуться клієнта. Представляти інтереси клієнта в будь-яких судах України з усіма правами, наданими законом позивачу, відповідачу, підсудному, обвинуваченому, потерпілому, третій особі по всім цивільним, господарським, кримінальним та адміністративним справам, в тому числі з правом пред'явлення позову, зміни підстав або предмету позову, укладення мирової угоди, оскарження рішення або ухвали суду, подачі виконавчих документів до стягнення. Клієнт надає Адвокату також такі повноваження як: знайомитися з матеріалами справи, робити з них витяги, знімати копії з документів, долучених до справи, одержувати копії рішень, ухвал, брати участь у судових засіданнях, подавати докази, брати участь у дослідженні доказів, задавати питання іншим особам, які беруть участь у справі, а також свідкам, експертам, спеціалістам, заявляти клопотання та відводи, давати усні та письмові пояснення судові, подавати свої доводи, міркування щодо питань, які виникають під час судового розгляду, заперечувати проти клопотань, доводів і міркувань інших осіб, знайомитися з журналом судового засідання, робити з нього копії, подавати письмові зауваження з приводу його неправильності чи неповноти, оскаржувати рішення і ухвали суду, протягом усього часу розгляду справи змінити підставу або предмет позову, збільшити або зменшити розмір позовних вимог, відмовитися від позову, визнати позов повністю або частково, пред’явити  зустрічний позов, укласти мирову угоду, а також підписувати і подавати від імені Клієнта будь-які процесуальні документи в тому числі позовні заяви та відзиви на позовні заяви, підписувати клопотання, скарги, заяви, уточнені позовні заяви, давати усні та письмові пояснення суду, заперечувати проти клопотань та доводів інших учасників процесу, знайомитися з  журналом судового зсідання, знімати з нього копії та подавати письмові зауваження з приводу їх неправильності чи неповноти, прослуховувати запис фіксації судового засідання технічними засобами, робити з нього копії, заявляти відвід суду, визнавати повну чи часткову відмову від позовних вимог, зміни предмету позову, укладення мирової угоди, оскарження рішення, постанови, ухвали суду, подавати позовні заяви в суди різних рівнів, апеляційні та касаційні скарги, а також інші заяви у відповідні установи, отримувати необхідні довідки та документи, бути моїм представником на підприємствах, установах і організаціях, незалежно від форм власності та підпорядкуваня, розписуватися за мене, представляти всі мої інтереси у суді на інших організаціях, звертатися з запитами та отримувати необхідні довідки та документи у тому числі рішення та ухвали, розписуватися за отримання цих документів, реєструвати рішення суду в компетентних установах та організаціях України, сплачувати за клієнта платежі, а також виконувати інші дії пов'язані з довіреністю.
3. Договір діє з моменту його підписання Сторонами до моменту виконання Сторонами своїх зобов’язань.
4.Оплата гонорара визначається – за домовленістю сторін.
5.Договір укладено в двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної зі Сторін.

 

Адвокат Скрябін О.М.                                                   ______________
                                                                                          (підпис)

ХХХХХХ Олександр Олександрович                              ______________
         (П.І.Б. - Клієнта)                                                      (підпис)

www.advokat-skriabin.com

договір про надання правової допомоги, договір про надання правової допомоги адвокатом, договір про надання правової допомоги зразок, договір про надання правової допомоги адвокатом зразок, міжнародний договір про надання правової допомоги, договір про надання безоплатної правової допомоги. договор об оказании правовой помощи, договор об оказании правовой помощи адвокатом, договор об оказании правовой помощи образец, договор об оказании правовой помощи адвокатом образец, международный договор о правовой помощи, договор о предоставлении бесплатной правовой помощи. agreement on legal assistance, agreement on legal aid lawyer, agreement on legal assistance like, agreement on legal aid lawyer sample, international treaty on legal assistance, agreement on legal aid

 

 

contract

Составление процессуальных документов

Иски, заявления

lawyer

Подача

документов в суды

gavel

Участие

в судебных заседаниях вместо Вас

court

100%

положительного исхода по вашему делу

Достижения

Удостоверения, дипломы, грамоты, сертификаты, благодарности, повышение квалификации, награды, свидетельство адвоката, аттестат доцента, диплом к.ю.н.

Подробнее

Последние новости

Отзывы

testimonial author Людмила Савенко

"Обращалась я к адвокату Скрябину А.Н., по делу алиментов, муж естественно не хотел обеспечивать ребенка, так как у него другая семья теперь. В тот момент естественно я была в отчаянии и надежд не было никаких, я потеряла веру в себя. Но когда мы успешно выиграли процесс с Алексеем Николаевичем, я поняла что нет ничего не возможного. Я даже жить стала по другому, в меня вселилась уверенность в себе и в завтрашнем дне. После этой ситуации я поняла. что если мне понадобиться помощь высококвалифицированного адвоката я обращусь только к СКРЯБИНУ АЛЕКСЕЮ НИКОЛАЕВИЧУ!!!!!!!!!!!!! Здоровья ВАМ, счастья и профессионального благополучия!!!!!!!!!"

Узнать как со мной связаться Вы можете Здесь

По семейным делам

Видеоотзыв клиента о работе Скрябина А.Н.

Расположение офисов

Запорожье

ул. Гоголя 149
+38 066 777 37 33; +38 097 403 73 05; +38 093 899 91 94

Viber; WhatsApp +38 066 777 37 33
Email: skriabinadvokat@gmail.com

Рейтинг@Mail.ru